Przyszłość programu UE dla miast z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego

Przedstawiamy Państwu opinię Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej w sprawie Przyszłości programu UE dla miast z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego, która została sporządzona jako opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji niderlandzkiej.

Program UE dla miast będzie miał bezpośredni wpływ na życie 80% obywateli UE, tyle bowiem osób będzie mieszkało w miastach do 2050 r. Dla sformułowania możliwie najskuteczniejszych przepisów i zapewnienia ich społecznej akceptacji ważne jest zagwarantowanie, że równoważnym partnerem w rozmowach dotyczących programu UE dla miast i w jego wdrażaniu będą organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywa prezydencji niderlandzkiej po raz pierwszy w historii UE umieszcza miasta w samym centrum dyskusji na temat rozwoju. EKES wzywa Radę do uznania szczebla miejskiego w całej jego różnorodności jako cennego partnera w procesie integracji europejskiej.

Pobierz Dokument