Publikacja „Kulinarne podróże – regiony Polski, Finlandii i Węgier od kuchni”

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Kulinarne podróże – regiony Polski, Finlandii i Węgier od kuchni”

Publikacja kulinarna została wydana w ramach międzynarodowego projektu współpracy HESTIA – Culinary & Natural Heritage for Tourism and Identity / HESTIA – Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamością współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.