Radom Stolicą Kultury Mazowsza

Radom otrzymał tytuł Stolicy Kultury Mazowsza. Przyznał go miastu Samorząd Województwa Mazowieckiego. Radom otrzyma na organizację wydarzeń kulturalnych wsparcie w wysokości 100 tys. zł.

– To dla nas bardzo duże wyróżnienie i dowód na to, że kultura w naszym mieście stoi na wysokim poziomie. Cieszę się, że Samorząd Województwa Mazowieckiego docenił organizowane w Radomiu różnorodne wydarzenia, które cieszą się dużą popularnością wśród odbiorców. Teraz mają one szansę stać się jeszcze bardziej znanymi zarówno w województwie, jak i na terenie całego kraju. Przyznane nam finansowe wsparcie pozwoli jeszcze lepiej zorganizować zaplanowane imprezy. W ten sposób będą one mocniej promowały Radom – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Inspiracją Stolicy Kultury Mazowsza była Europejska Stolica Kultury. Samorząd Województwa Mazowieckiego co roku rozpatruje wnioski mazowieckich starostw z rocznymi programami imprez kulturalnych organizowanych w mieście powiatowym oraz w sąsiadujących gminach. Tradycją jest przekazywanie kolejnym laureatom przez swoich poprzedników symbolicznego klucza „Stolicy Kultury Mazowsza”. Tegoroczna uroczystość odbędzie się 19 stycznia podczas koncertu Radomskiej Orkiestry Kameralnej.

Ubiegając się o status kulturalnej stolicy Mazowsza władze Radomia wskazały plany organizacji dużych cyklicznych imprez, takich jak obchody Czerwca 76, Nagroda Literacka Witolda Gombrowicza i festiwal „Opętani Literaturą”, Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego „Arboretum”, Nagroda Literacka Miasta Radomia i Targów Wydawnictw Regionalnych, Uliczka Tradycji, Radom Fashion Show, czy Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję. Planowana jest również stała działalność instytucji artystycznych: spektakle Teatru Powszechnego i comiesięczne koncerty Radomskiej Orkiestry Kameralnej oraz jej udział w corocznym Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena pod patronatem państwa Pendereckich. Rozwijana będzie działalność w dziedzinie edukacji kulturalnej, m.in. poprzez otwarcie i rozbudowę nowoczesnego centrum edukacji multimedialnej w Kuźni Artystycznej, prowadzonej przez MOK Amfiteatr.

Natomiast ubiegając się o status kulturalnej stolicy Mazowsza, zgodnie z wymogami konkursu, miasto wskazało konkretne wydarzenia do dofinansowania. Zostały one podzielone na trzy grupy. W ramach promocji bogactwa historycznego zaplanowano doroczne święto patrona miasta – Kaziki, nocne zwiedzanie miasta „Anima Urbis” oraz czerwcowy piknik historyczny „Radom Jagiellonów” na terenie Miasta Kazimierzowskiego. Te trzy imprezy – w Roku Unii Lubelskiej – mają przypominać o znaczeniu, jakie odgrywał w XV-XVI wieku. Zaplanowano również – w roku 90. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – upamiętnienie wydarzeń w Radomiu w latach 1939-1945. Będą temu służyć m.in. konferencja naukowa oraz wystawa plenerowa nt. wydarzeń podczas okupacji niemieckiej Radomia, specjalna edycja Spotkań z Kulturą Żydowską „Ślad”, promocja wydanej pod koniec 2018 roku pełnej monografii Radomia w czasie wojny Sebastiana Piątkowskiego „Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej”.

Bogactwo kulturowe regionu radomskiego ma pokazać m.in. czerwcowy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tradycyjnej „Zawieruchy Radomskie” oraz Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie”. Z kolei w ramach promocji obecnej pozycji Radomia w kulturze kraju, zaplanowano m.in. organizację nowej inicjatywy „Radom aRt Night”. Ma być to interdyscyplinarne wydarzenie, które odbywać się będzie w godzinach wieczornych i nocnych w przestrzeni miejskiej. W planach jest też Nagroda Literacka Miasta Radomia wraz z Radomskimi Targami Wydawnictw Regionalnych.

Źródło: radom.pl