Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim

Przedstawiamy Państwu publikację pt. „Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim”. Publikacja wraz ze wszystkimi zawartymi w niej rekomendacjami jest efektem pracy Partnerstwa na rzecz wsparcia osób młodych.

Istota realizacji tego Projektu polegała na utworzeniu Partnerstwa, które wypracuje rekomendacje z uwzględnieniem perspektyw: podmiotów zajmujących się problematyką młodzieży, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów funkcjonujących w systemie edukacji oraz pracodawców i organizacji pracodawców.

Realizatorem projektu była Fundacja Fundusz Współpracy, która zaprosiła do Partnerstwa instytucje z województwa mazowieckiego reprezentujące wyżej wymienione perspektywy. Pełny skład Partnerstwa przedstawiony jest na str. 4-5 publikacji.

Elektroniczna wersja Rekomendacji  jest dostępna do pobrania poniżej

Pobierz publikację.