Rezolucja Parlamentu Europejskiego

10 maja 2016 r. Parlament Europejski podjął rezolucję w sprawie RLKS i ZIT. To bardzo dobry tekst dla rozwoju RLKS – niestety pełen słusznie krytycznych uwag do tych, którzy nie wykazali się odwagą we wdrożeniu wielofunduszowych LSR, ale i wskazujący na potrzebę np. szkoleń i lepszego promowania RLKS. Cieszy, gdy Parlament Europejski „uznaje sukces lokalnych grup działania w zarządzaniu projektami i apeluje o przyznanie bardziej wszechstronnego finansowania i rozważenie zwiększenia zakresu działalności lokalnych grup działania”.
Ostatnie punkty wskazują, że w nowym okresie programowania może zostać uznany za obowiązkowy RLKS we wszystkich funduszach.
Zachęcamy do lektury:

  • „Partnerstwo Tematyczne nr 22: obszar zainteresowania i zadania”
  • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020