Rozporządzenie z dnia 12 października 2015 r. w ramach PROW 2014-2020.

Przedstawiamy opublikowany tekst rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Pobierz Rozporządzenie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”