Rozporządzenie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej PROW 2014-2020.

Przedstawiamy opublikowany tekst rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz Rozporządzenie Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji