Rozporządzenie WLSR PROW 2014-2020

Przedstawiamy opublikowany tekst rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz Rozporządzenie WLSR PROW 2014-2020