Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Uchwała Nr 52/2020

Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie stanowiska Mazowieckiej Radę Działalności Pożytku Publicznego dotyczącego wdrażanie w województwie mazowieckim instrumentu terytorialnego pn. rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) w perspektywie finansowej UE 2021-2027