Rural Connections. Europejski Magazyn na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przedstawiamy Państwu nowy, jesienno-zimowy numer magazynu na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich Rural Connections

Prace nad tym wydaniem magazynu Rural Connections zaczęły się jesienią, nie dało się uniknąć metafory zbiorów. Historie z pewnością
obrodziły w tym sezonie.

Ziarno zasiane już jakiś czas temu jest omawiane w sekcji Bliższe spojrzenie na „rural proofing” (s. 26–38). Minął rok od Deklaracji Cork 2.0, uznaliśmy więc, że pora przyjrzeć się temu podejściu bliżej. Koncepcja ta została w deklaracji podkreślona i już teraz jest niektórym dobrze znana i gotowa zapuścić korzenie w kolejnych miejscach. Badane jest podejście Wielkiej Brytanii i państw nordyckich,
a komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan oraz Guillaume Cros, sprawozdawca Europejskiego Komitetu Regionów, prezentują nam swoje wizje dot. koncepcji „rural proofing”, którą obaj uważają za bardzo istotną dla przyszłego rozwoju obszarów wiejskich.

Jak zawsze w sekcji Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich (s. 14–25) przedstawiono stanowiska licznych działaczy. Jedną z pozostających w ciągłym rozkwicie idei jest podejście LEADER. Podejmujemy temat misji LGD w Chinach i wynikającej z niej współpracy. Lokalna siła stoi za kierowanymi przez społeczność inicjatywami, dotyczącymi szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach wiejskich, które opisywane są w innym artykule. Opisana została również inicjatywa LGD dotyczącą zdrowia psychicznego na terenach wiejskich. Wykraczając poza tematykę lokalną, piszemy również o lizbońskiej konferencji Agri Innovation Summit, o projekcie badawczym PEGASUS, o pierwszym spotkaniu Europejskiego Parlamentu Młodzieży Wiejskiej oraz o Platformie wiedzy o rolnictwie rodzinnym FAO.

Nasz stały skrót Wiadomości i aktualnych informacji (s. 4–13) przybliża temat komunikatu WPR o przyszłości żywności i rolnictwa, najnowszych spotkań KSOW oraz wsparcia ENRD dla przedsiębiorstw wiejskich. Co więcej, piszemy o wytycznych Europejskiego Punktu Informacyjnego ds. Oceny dotyczących oceny LEADER/CLLD. Natomiast Punkt Obsługi EIP-AGRI dzieli się fascynującą historią o korzystaniu z technologii cyfrowej.

Mamy nadzieję, że ten zbiór tekstów zaowocuje inspiracjami i pomysłami na nadchodzące zimowe miesiące. Kto wie, dzisiejsze pomysły mogą być źródłem przyszłych sukcesów rozwoju wsi. Gdy to się stanie, chętnie o tym usłyszymy i przekażemy to czytelnikom.