Rural Connections. Europejski Magazyn na Temat Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przedstawiamy Państwu kolejny numer Europejskiego Magazynu na Temat Rozwoju Obszarów Wiejskich Rural Connections.

W tym numerze magazynu Rural Connections autorzy skupili się na staraniach ENRD ukierunkowanych na sprawniejsze wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich w Europie w okresie 2014–2020.
W części „Wiadomości i aktualne informacje” (str. 4–13) są szczegółowo omawiane dokonania ENRD w dziedzinach „rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez innowacje biznesowe”, podnoszenia „odporności gospodarstw rolnych” i lepszej „wymiany pokoleń”’, wspierania „przejścia na gospodarkę ekologiczną” oraz „usprawniania wdrażania LEADER/CLLD”.

W tym numerze magazynu przeczytacie Państwo również o roli doradcy dla gospodarstw rolnych, kluczowym znaczeniu leśnictwa dla rozwoju obszarów wiejskich, nadziejach na wymianę pokoleń w rolnictwie, problemach kobiet na obszarach wiejskich, nadziejach
na zintegrowaną politykę wobec obszarów wiejskich, potencjale nowego Europejskiego Korpusu Solidarności na obszarach wiejskich, osiąganiu rezultatów sposobem CLLD, nowej polityce wobec obszarów wiejskich Szwecji, a także aktualnych pracach Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich Słowenii i Słowacji.

Pobierz publikację