Ruszają prace nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 r.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”. Jest to najważniejszy dokument wpływający na obszar współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 21 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w bieżącym roku. Jest on dostępny na stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

27 czerwca Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w przyszłym roku pomiędzy województwem mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 18 330 000 , a tym samym ma być wyższa niż w 2017 r. o ponad 8 000 000 zł.

Czytaj więcej