Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza

Budżet Obywatelski Mazowsza

Informujemy, że Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza. Do dyspozycji mieszkańców jest 25 mln zł!

Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć te pieniądze. Zgłoś projekt i zmieniaj z nami Mazowsze!

Projekt do BOM może zgłosić mieszkaniec województwa mazowieckiego, bez ograniczeń wiekowych. Projekt w imieniu osoby małoletniej zgłasza jej przedstawiciel ustawowy.

Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne i projekty nieinwestycyjne. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego wynosi 1 mln. zł brutto. Maksymalna wartość projektu nieinwestycyjnego wynosi 200 tys. zł brutto.

Projekty można zgłaszać w ramach dwóch rodzajów pul: ogólnowojewódzkiej, w ramach której do rozdysponowania jest 5 mln zł lub podregionalnej. W ramach pul podregionalnych do rozdysponowania jest 20 mln zł.

Projekty do BOM można zgłaszać do 31 marca 2020 r.

Zapraszamy na https://bom.mazovia.pl/