Seminarium nt.wymiany doświadczeń z wdrażania RLKS/CLLD implementation- exchange of best practice

Ogromne podziękowania kierujemy w stronę Komisji Europejskiej, która zainicjowała seminarium, jak i realizację samego badania nt. uproszczeń w programowaniu i wdrażaniu RLKS w Polsce. Doceniamy starania Komisji podejmowane na rzecz tego, aby ten instrument stał się jeszcze powszechniejszy i łatwiejszy w realizacji, co z całą mocą popieramy.
Przedstawicielom Wykonawcy badania – Regionalnemu Centrum Kompetencji – dziękujemy za wsparcie w organizacji seminarium oraz profesjonalną moderację dyskusji uczestników.

seminarium RLKS

Dziękujemy również wszystkim pozostałym osobom, które zechciały wziąć udział w spotkaniu. Państwa liczna obecność dowodzi, jak ważnym elementem programowania nowej perspektywy finansowej jest partnerskie podejście do inwestowania środków UE, w szczególności poprzez wykorzystanie takich instrumentów jak RLKS. Mamy ogromną nadzieję, że poruszone w czasie seminarium kwestie przekonają tych, którzy wahają się w sprawie wdrożenia RLKS, a tych przekonanych – utwierdzą w tym, że podążają właściwą drogą.

Departament Regionalnych Programów Operacyjnych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

ul. Wspólna 2/4
00- 926 Warszawa
tel. (0-22) 273-78-50
fax (0-22) 273-89-16
www.gov.pl/web/fundusze-regiony