Spotkanie informacyjno-szkoleniowe mazowieckich LGD w Mleczkowie.

13 czerwca 2019 r. w Hotelu Karo w Mleczkowie odbyło się spotkanie lokalnych grup działania z terenu Województwa Mazowieckiego, które zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego przy współpracy z naszą LGD „Razem dla Radomki”.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw związanych z wdrażaniem działań przez lokalne grupy działania. Zebranych gości powitał Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także „gospodarz” – Wójt gminy Zakrzew – Leszek Margas, który opowiedział o współpracy z LGD „Razem dla Radomki” i działaniach realizowanych przez gminę.

Następnie merytoryczną część spotkania poprowadzili – Martyna Gapińska (p.o Kierownika Wydziału Leader Departamentu Rolnictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz specjalista z Wydziału Leader- Szymon Sieniarski, którzy przedstawili stan wdrażania i alokacji środków na wdrożenie inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 w województwie mazowieckim. Przedstawione zostały informacje nt. dodatkowych środków i zmniejszenia budżetów LGD, przekazano dane na temat stanu wypłaconych środków, wyboru projektów przez LGD, projektów konkursowych, własnych i grantowych. Omówiono najczęściej popełnianie błędny przez LGD, propozycje usprawnień, a także perspektywy dalszego wsparcia dla LGD.

W drugiej części spotkania przedstawiono działania Mazowieckiej Sieci LGD, które prezentował Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek zapraszając uczestników do dyskusji m.in. na temat funkcjonowania lokalnych grup działania w kolejnej perspektywy unijnej na lata 2020-2027, a także o możliwości zdobycia większej kwoty wsparcia w przypadku realizacji strategii wielofunduszowych. Spotkanie zakończyła wizyta studyjna w Muzeum Etosu Rycerskiego w Taczowie.

Dziękujemy uczestnikom za obecność i możliwość dyskusji na temat jak ważnych dla nas spraw, a Urzędowi Marszałkowskiemu Woj. Mazowieckiemu za organizację spotkania.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie / Razem dla Radomki