Spotkanie otwarte z NGO – woj. MAZOWIECKIE

Spotkanie otwarte z NGO - woj. MAZOWIECKIE

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:

  • Radą Działalności Pożyku Publicznego
  • Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
  • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP
  • Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM
  • Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR

z partnerami regionalnymi:

  • Województwem Mazowieckim – Marszałek Adam Struzik
  • Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego
  • Federacją Mazowia – Prezeska Zarządu Anna Czyżewska 

serdecznie zapraszają przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne mieszkańców Mazowsza i samorządowców na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa mazowieckiego. Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu na maila dialog@mazovia.pl  do 17 maja, godz. 12:00. Po zarejestrowaniu prześlemy link do spotkania.Jeśli posiadasz szczególne potrzeby, poinformuj nas o tym do 14 maja. 

Źródło: https://www.dialog.mazovia.pl/