Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. – projekt

Przedstawiamy Państwu poprawioną wersję projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2010 z perspektywą do 2030 r. W tej wersji jest zdecydowanie więcej o RLKS i przede wszystkim jest o jego znaczeniu dla budowania kapitału społecznego. Jest o budowaniu partnerstw trójsektorowych i to w powiazaniu z RLKS. Są miłe zdania o roli LGD w budowaniu kapitału społecznego. Słabość bez zmian – duże miasta i średnie nie są powiązane z RLKS, choć gdy mowa jest o pakiecie ZPR (zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych) dla obszarów zmarginalizowanych jest mowa o RLKS, a pakiet ZPR jest też rekomendowany dla średnich miast.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r – projekt – Pobierz