Szkolenia dla LGD organizowane przez FAOW

Przypominamy, że trwa rekrutacja  do kolejnego cyklu szkoleniowego skierowanego do LGD.

Warsztat: Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa i skutecznej komunikacji.

Będzie to szkolenie jednodniowe – w ośmiu miejscach w Kraju. Wszystkie informacje wraz z formularzem zgłoszenia znajdą Państwo na stronie www.faow.org.pl

Karty rekrutacyjne są na stronie internetowej.  Szkolenie jest bezpłatne dla dwóch osób z danego LGD. Każda kolejna następna osoba to 50 zł/os a  zakwalifikowanie zależeć będzie od wolnych miejsc.

Wszyscy Ci którzy już nadesłali karty zgłoszeń zostali zakwalifikowani. W połowie marca rozpocznie się również rekrutacja na szkolenie „Monitoring i ewaluacja”.