Szkolenia dla LGD przygotowane przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy Lokalne Grupy Działania do wzięcia udziału w szkoleniach przygotowywanych przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje zorganizowanie jednodniowego szkolenia oraz trzech cykli warsztatów rozwijających kompetencje Lokalnych Grup Działania w zakresie wykonywanych przez nie zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wszystkie informacje dotyczące warsztatów/szkoleń, listy osób zakwalifikowanych na szkolenia, materiały ze szkoleń, informacje o przebiegu realizacji zadania będą umieszczane na stronie www.faow.org.pl.

W celu zgłoszenia należy pobrać formularz dostępny pod tym linkiem
Zgłoszenie należy wypełnić, wydrukować i podpisać oraz wysłać skan na adres: sekretariat@faow.org.pl oraz zarzad2@swiatowidlubowo.pl

harmonogram

Źródło: faow.org.pl