Szkolenie e-learningowe nt. Organizowania i funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w  szkoleniu e-learningowym nt. Organizowania i funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności – krótkie łańcuchy dostaw żywności metodą rozwijania lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie”. 

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów działających na rzecz rolnictwa i wspierających rozwój obszarów wiejskich oraz innych zaineresowanych tematyką kreowania krótkich łańcuchów dostaw żywności.

Szkolenie zostało opracowane w ramach operacji pn. ”Organizacja krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

Szkolenie odbędzie się w terminie 16.05.2023 – 14.07.2023 r. przez Internet na platformie e-learningowej CDR www.cdrkursy.pl.

Szkolenie składa się z sześciu modułów edukacyjnych:

  • Moduł 1. Podstawy organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności – na czym polega krótki łańcuch dostaw żywności.
  • Moduł 2. Animacja krótkich łańcuchów dostaw żywności – krótki łańcuch dostaw jako przedsięwzięcie partnerskie.
  • Moduł 3. Aspekty prawne krótkich łańcuchów dostaw żywności – podstawy prawne oraz możliwości współpracy z regulatorami.
  • Moduł 4. Biznesplan krótkiego łańcucha dostaw żywności – jak przygotować rynkowe przedsięwzięcie krótkiego łańcucha dostaw żywności.
  • Moduł 5. Rynkowa konkurencja krótkich łańcuchów dostaw żywności – organizowanie
    i promowanie sprzedaży w celu zwiększenia skali oddziaływania.
  • Moduł 6. Oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności – jak ocenić i monitorować przedsięwzięcie krótkiego łańcucha dostaw żywności.