Inicjatywy mazowieckich LGD

Twórczość Poetycka Anny Łęckiej


Przedstawiamy Państwu dwa wybrane filmy z poezją Anny Łęckiej – Gapa oraz Dwie Drogi Miłości.

Anna Łęcka była nauczycielem I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Radomiu. Od przeszło 20 lat koordynuje pracę wolontariatu. Założyła Sekcję Bliżej Dziecka, której celem jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i tym pochodzącym z ubogich rodzin. Współpracowała również Z Towarzystwem Pomocy Dzieciom, Caritasem i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Udzielała się także w harcerstwie, pełniła tam funkcję z-cy komendanta Chorągwi Radomskiej ZHP im jana Kochanowskiego. Za swoją działalność otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi: Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty oraz Złoty Krzyż Zasługi, nagrody Kuratora Oświaty. W 2015 roku,została Człowiekiem Roku.Znalazła się też w Gronie 5 Polek w Plebiscycie Kobieta z charakterem.

Obecnie Anna Łęcka jest na emeryturze. Ponadto należy do grupy poetyckiej „Eliksir”. Swoje wiersze ma wydane w publikacjach zbiorowych za granicą.

O swojej twórczości opowiada: „Piszę wiersze, których tematyka obejmuje różne kolory życia, w tym i świat dziecka oraz dorosłych, opisuję piękno natury i ludzkiej myśli. Wiersze, to obszar, który w swojej treści obejmuje życie, zdarzenia, miłość. Jest tu samotność, której ciężar czasem staje się nie do zniesienia, szczególnie nocą. Jest też dawka uśmiechu serdecznego.” Lubi pisać wiersze lotnicze,związane z przestrzenią nieba.