Udział młodzieży wiejskiej w kształtowaniu polityki 

Zapraszamy na seminarium internetowe dotyczące dobrych praktyk Udział młodzieży wiejskiej w kształtowaniu polityki w dniu 24 kwietnia 2024 r ., które odbędzie się 24 kwietnia 2024 r.

Oferowana jest możliwość interakcji z rówieśnikami z całej Europy oraz wymiana praktyk i doświadczeń. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, zapraszamy do potwierdzenia uczestnictwa pod tym linkiem do 5 kwietnia 2024 r .

Webinarium ma następujące cele :

  • Dowiedzieć się o praktykach, politykach i narzędziach skutecznych w zwiększaniu zaangażowania młodzieży wiejskiej w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym;
  • Umożliwić wymianę doświadczeń i inicjatyw lokalnych oraz uczenie się na ich podstawie, które ułatwiają aktywne uczestnictwo młodzieży;
  • Budować zdolności uczestników do promowania rozwiązań dostosowanych do specyfiki młodych ludzi wiejskich;
  • Zachęcać i mobilizować członków społeczności Paktu Wiejskiego, aby zaangażowali się w Pakt poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia pozycji młodzieży i uczestnictwa w demokracji.

Znajdź więcej informacji i przejrzyj roboczą agendę na stronie wydarzenia .