VII Festiwal Kapel, Zespołów, Śpiewaków Ludowych, KGW i Stowarzyszeń Ziemi Przysuskiej

Wójt Gminy Odrzywół i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole zapraszają zainteresowanych na doroczny Festiwal Kapel, Zespołów, Śpiewaków Ludowych, KGW i Stowarzyszeń Ziemi Przysuskiej.