VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach.

Z nagrodą za I miejsce w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko targowe wróciła mazowiecka delegacja regionalna z VIII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach.

Na Agrotravel corocznie wystawiają się samorządy, lokalne grupy działania i organizacje turystyczne pokazując swoje propozycje na spędzanie urlopów i weekendów. W tym roku od 8 do 10 kwietnia było to ponad 120 podmiotów odwiedzonych przez kilkadziesiąt tysięcy gości, a każde stoisko kusiło folklorem, produktami tradycyjnymi, konkursami i promocjami.

– Tym bardziej cieszy, że wśród tak dużej konkurencji zwyciężyło województwo mazowieckie z partnerami z województwa łódzkiego – mówiła na uroczystym podsumowaniu konkursu Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego –  a nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w latach ubiegłych zajmowaliśmy w tym prestiżowym konkursie III i II miejsce. Świadczy to o tym, ze pomysłów na promowanie mazowieckiej agroturystyki przybywa a nie ubywa.

– Tegoroczne stoisko na Agrotravel było niezależnie zakupione, zorganizowane i opłacone przez Samorządy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego. Niezależnie zostało również zgłoszone do konkursu na najciekawsze stoisko VIII Międzynarodowych Targów Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej. Jednak jego kształt, zawartość, wizualizacja, dobór wystawców i prezentowanych atrakcji oraz wsparcie w postaci materiałów promocyjno-informacyjnych było wspólnym ponadregionalnym sieciującym projektem „Pociąg do natury” – podsumował Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki.

Bliźniacze stoiska usytuowane naprzeciwko siebie miały rozmiary około 100 metrów kwadratowych i połączone były torami kolejowymi. Oba zgodnie z założeniami projektu „Pociąg do natury” podzielono na pięć stacji kolejowych – w województwie mazowieckim są to Radom, Warka, Warszawa, Grodzisk Mazowiecki oraz Żyrardów, a w województwie łódzkim Skierniewice, Łowicz, Łódź, Koluszki i Tomaszów Mazowiecki.  Stacje Warszawa i Łódź były ulokowane naprzeciwko siebie w środku przestrzeni stoiska. Wizualizacje i wydruki wielkoformatowe na obu stoiskach zawierały elementy kolejowe (np. zdjęcia stacji kolejowych) i przyrodniczo – środowiskowe (zdjęcia przyrody i obszarów wiejskich). Oba stoiska wyposażono w historyczne pamiątki kolejowe (w przeszklonych gablotach lub na stojakach) – zegary, lampy, środki komunikacji radiowej, tablice, rozkłady etc. Uatrakcyjnieniem stoisk były ławki z dawnych składów kolejowych i makieta kolejki od której trudno było odciągnąć najmłodszych. Podstawowym logiem obu stoisk było wspólnie wypracowane logo projektu „Pociąg do natury” obecne zarówno na wydrukach i podłodze, ale także na wydawnictwach i gadżetach.

Na wymienionych wcześniej „stacjach” obecne były Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne z promienia 30 km od miejscowości/stacji bazowej. Na rzecz projektu „Pociąg do natury” wydano specjalny przewodnik opracowany przez Sekretariaty Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwach mazowieckim i łódzkim na potrzeby VIII Międzynarodowych Targów Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej Agrotravel w Kielcach. Zawiera on opis kilku atrakcji przyrodniczo-turystycznych wokół każdej z pięciu stacji Radom, Warka, Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Skierniewice, Łowicz, Łódź, Koluszki i Tomaszów Mazowiecki. Wśród tych atrakcji najwięcej uwagi poświęcono zasobom przyrodniczo-kulturowym, a opis każdej stacji poprzedzony jest orientacyjną mapą odległościową. Dodatkowo projekt wspierał pakiet gadżetów reklamowych z logiem „Pociąg do natury” – koszulki, smycze i kubki mający utrwalić nazwę projektu i jego wartość w świadomości zwiedzających.

To, że nasze mazowieckie stoisko nie tylko zostało nagrodzone, ale przede wszystkim przez trzy dni cieszyło się wielkim powodzeniem wśród zwiedzających zawdzięczamy naszym partnerom, którym w tym miejscu chcemy podziękować. Sukces promocyjny Targów Agrotravel w Kielcach nie byłby możliwy  bez wsparcia Kolei Mazowieckich, Stacji Muzeum (dawne Muzeum Kolejnictwa) i Lokalnych Grup Działania:  „Ziemia Chełmońskiego”, „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, „Razem dla Radomki”, „Wszyscy Razem”,  „Zapilicze”, „Dziedzictwo i Rozwój” i „Wspólny Trakt”.

Całość organizowały i koordynowały Sekretariaty Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim i łódzkim finansując ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.