Walne Zebranie Członków ELARD podjęło ważne decyzje na kolejne lata

W dniach 22-24 listopada 2017 r. w Laulasmaa (Estonia), odbyło się seminarium zorganizowane przez ELARD i Walne Zebranie Członków tej organizacji. Celem tych wydarzeń było podsumowanie Przewodnictwa Estonii, podjęcie stanowisk ELARD na następne lata oraz wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Rady na lata 2018-2019.

Podczas Walnego Zebrania Członków ELARD potwierdziło swoje stanowisko odnośnie RLKS w latach 2021-2027. ELARD opowiada się za obligatoryjnym wdrażaniem RLKS we wszystkich krajach na wszystkich obszarach (wiejskich, miejskich i zależnych od rybactwa). Jest ważne, aby osiągnąć znaczące uproszczenie regulacji dla RLKS na poziomie UE dzięki jednego zbiorowi zasad dla wszystkich funduszy oraz utworzeniu jednego funduszu dla RLKS z udziałem przynajmniej 15% środków z każdego funduszu na poziomie krajowym.

W wyniku wyborów, nowym Przewodniczącym ELARD na lata 2018-2019 została Maria João Botelho z Portugalii (Przewodnicząca Portugalskiej Sieci LGD – Federation Minha Terra). Nowymi Wiceprzewodniczącymi będą: dotychczasowa Przewodnicząca ELARD – Kristiina Tammets z Estonii and Marion Eckardt ze Szwecji.

Podczas spotkania, Walne Zebranie Członków wybrało również Radę. Obok Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących, siedmioosobową Radę tworzą: Maria José Murciano (Hiszpania), Kirsten Birke Lund (Dania), Hartmut Berndt (Niemcy) and Radim Sršen (Czechy).

ELARD z zadowoleniem przyjął nowych członków z Włoch, Bułgarii i Rumunii. Niemcy stały się pełnoprawnym członkiem po okresie roku bycia członkiem stowarzyszonym.

Pobierz Notatkę prasową