Warsztaty poświęcone gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)

Do udziału w wydarzeniu Urząd Marszałkowski w Warszawie zaprasza przedsiębiorców regionu radomskiego zainteresowanych aktualnymi rozwiązaniami na polu GOZ, m.in. w wymiarze:

  • legislacyjnym,
  • standaryzacji,
  • gospodarczym (w tym konkurencyjności rynkowej),
  • możliwości finansowania projektów,
  • efektywności klimatycznej – na tle nowoczesnych rozwiązań rynkowych.

Osobny panel warsztatów partycypacyjnych poświęcony zostanie cyrkularnemu łańcuchowi wartości i możliwościom budowy nowych modeli biznesowych – pod kątem charakterystyki przemysłowej regionu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.