Wizyta mazowieckich Lokalnych Grup Działania w GAL Pays Othe-Armance

Przedstawiciele mazowieckich Lokalnych Grup Działania realizując program wizyty studyjnej Innowacyjna Szampania w ojczyźnie, gdzie stworzono program Leader odwiedzili francuskie LGD (GAL). Spotkali się z GAL Pays Othe-Armance, która była gospodarzem spotkania, a także z GAL Côte des Bar oraz z GAL Parc naturel regional de la Foret d’Orient (GAL Pnrfo) i dziennikarzami lokalnej prasy. Spotkanie otworzył pan Yves FOURNIER – burmistrz Aix-en-Othe, prezes Wspólnoty Gmin Othe Aix i przewodniczący Petr Othe. Krótko scharakteryzował obszar, zaprezentował prelegentów, członków Komitetu programowego.

Działalność GAL Pays Othe-Armance przedstawił pan Marie-Francis Bemanana. Jest to grupa funkcjonująca na terenach rolniczych, 88 gmin (wspólnot). Liczba mieszkańców 30 631, gęstość zaludnienia 26 mieszkańców/km2

Obszar słynie ze znakomitego cydru, soków, kukurydzy bonduelle, sera chaourse. Istotny problem to starzejące się społeczeństwo.