Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego

Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, opracowując w 2014 r. Strategię Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wskazało na potrzebę realizacji polityki senioralnej jako jednej z nowych polityk regionalnych. Rozwinięcie celów i działań mieszczących się w kompetencjach samorządu województwa oraz samorządów powiatowych i gminnych, znalazło swój wyraz w Wojewódzkim Programie Polityki Senioralnej na lata 2019- 2021, który został przyjęty uchwałą nr 1118/62/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 6 sierpnia 2019 r.

Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu ten dokument, z nadzieją, że stanie się on
inspiracją dla podejmowania działań na rzecz osób starszych i pomoże w realizacji spójnej,
wojewódzkiej polityki senioralnej.

Pliki do Pobrania: