Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie: Konferencja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

wsparcie_spoleczenstwa2W środę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło odbyła się konferencja, której celem była prezentacja planu sformułowania Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przeprowadzenie wstępnej dyskusji nad jego założeniami i zainicjowanie współpracy w przygotowaniu Programu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu całej Polski. Przy okazji prac nad Narodowym Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zauważono, iż należy również zwrócić uwagę na rolę i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce. Udział w spotkaniu wzięli również przedstawiciele LGD „Razem dla Radomki” jako przedstawiciele III sektora – organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Konferencję otworzyła Pani Premier Beata Szydło. Goszczący Wicepremier Pan Piotr Gliński przedstawił ogólne założenia planu reformy sektora pozarządowego. Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania Rządu będący także organizatorem konferencji Pan Wojciech Kaczmarczyk przedstawił szczegółowe założenia projektu reform. Podsekretarz Stanu Pan Wojciech Kolarski zadeklarował wsparcie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy dla organizacji pozarządowych doceniając ich rolę w życiu społecznym. Konferencja dodatkowo wzbogacona została o bloki dyskusyjne w udziałem przedstawicieli NGOsów i ekspertów. W godzinach popołudniowych przeprowadzono równolegle 5 bloków tematycznych

Blok I: Ewolucja formuły, pozycji i kompetencji Rady Działalności Pożytku Publicznego – reprezentacja sektora, forum dialogu obywatelskiego – kierunki reformy.
Blok II: Identyfikacja ustawowych barier rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Blok III: Reforma FIO i propozycje utworzenia nowych programów wsparcia – Funduszu Grantów Instytucjonalnych i Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych.
Blok IV: Promocja wolontariatu długotrwałego i solidarności międzypokoleniowej – Polski Korpus Solidarności.
Blok V: Edukacja obywatelska w szkole i mediach publicznych.
Zapowiedziano publikację pełnych zapisów przebiegu spotkania oraz publikację prezentacji przedstawiającej szczegółowe założenia Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.