Współpraca Lokalnych Grup Działania z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z subregionu radomskiego na spotkanie poruszające temat współpracy Lokalnych Grup Działania z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spotkanie odbędzie się 14.03.2018 roku od godziny 9.30 w Instytucie Technologii Eksploatacji ul. K. Pułaskiego 6/10, Radom 26-600.
Wśród zaproszonych gości jest Pan Radosław Rybicki dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z wystąpieniem pt. „LGD a rozwój Obszarów Wiejskich na Mazowszu”.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego pn. „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”.