Wstępny projekt wytycznych szczegółowych dotyczących udzielania wsparcia w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) dla interwencji I.13.1 LEADER w zakresie komponentu Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność celem prekonsultacji.