Wykorzystanie mediów społecznościowych w promowaniu prod. lokalnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza w dniu 26 kwietnia 2019 r. doradców WODR, przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, prywatnych podmiotów doradczych oraz innych instytucji działających na rzecz promocji produktów lokalnych na szkolenie nt.: „Wykorzystanie mediów społecznościach w promowaniu produktów lokalnych”. Zapraszamy również właścicieli firm działających na obszarach wiejskich, zainteresowanych kreowaniem strategii promocji produktów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistę w zakresie promocji regionów w Internecie, pana Tymoteusza Tymińskiego, od 2015 roku koordynatora mediów społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykładowca jest praktykiem zarządzającym profilami na wielu portalach społecznościowych (m.in. Facebooku, Twitterze, Instagramie, Flickr, Issuu). Za swoją pracę został dwukrotnie nagrodzony Kryształami PR za najlepszy wizerunek samorządu w mediach społecznościowych. W ramach swoich obowiązków jest odpowiedzialny za organizację Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego i za proces tworzenia contentu wykorzystywanego do promocji Województwa.

Szkolenie składa się z części teoretycznej, popartej praktycznymi przykładami oraz warsztatowej. Szczegóły znajdą Państwo w załączonym programie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 190 zł (wykłady, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, obiad).

Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać do 23. kwietnia 2019 r., e-mailem na adres: poznan@cdr.gov.pl, bądź faxem: 61 820 19 71

Osobą do kontaktu w sprawach merytorycznych jest Pan: Grzegorz Cetner 61 648 62 02, e-mail: g.cetner@cdr.gov.pl 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Na zajęcia zapraszamy uczestników z własnymi laptopami w celu praktycznego przećwiczenia omawianych zagadnień.

Do pobrania:
– program szkolenia
– karta zgłoszenia uczestnictwa