Wytwarzasz swoje produkty z własnej hodowli czy uprawy, a nie masz działalności gospodarczej? Już wkrótce będziesz mógł je legalnie sprzedawać. Dodatkowo, sprzedaż ta nie będzie opodatkowana, jeśli przychody nie przekroczą 7 tys. zł.

Sejm przyjął projekt ustawy dotyczący zmiany zasad opodatkowania między innymi produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych przez rolników na małą skalę, bez prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe przepisy czekają teraz na akceptację Senatu.
Nowe przepisy określają tzw. inne źródła przychodu, do których należą m.in. pieniądze uzyskane ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów, które pochodzą z własnej uprawy, chowu czy hodowli, które nie są rozliczane w ramach tzw. działów specjalnych produkcji rolnej.

Co to dokładnie oznacza? Jeśli rolnik ma mleko od swoich krów, miód z własnej pasieki, piecze swoje chleby, robi wędliny, czy np. mięsa ze swoich świń, to jeśli nie ma działalności gospodarczej, będzie mógł je legalnie sprzedawać. Jest jednak kilka warunków: rolnik nie może prowadzić działów specjalnych produkcji rolnej, a produkty nie są opodatkowane akcyzą, sprzedawać będzie można tylko w gospodarstwie lub na targowiskach, a do tego prowadzona będzie ewidencja sprzedaży. Dodatkowo, wytwarzanie i sprzedaż nie może być wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych na potrzeby ich firm. No i nie można zatrudniać do pomocy przy wytwarzaniu lub sprzedaży pracowników.

W przypadku takiej sprzedaży własnych wyrobów, kwota do 7 tys. zł jest zwolniona z podatku – tyle będzie można zarobić w roku podatkowym. To co zarobimy ponad tę kwotę będzie opodatkowane jak inne przychody uzyskane z tzw. innych źródeł przychodu. Jeśli z kolei spodziewamy się większych przychodów z takiej sprzedaży, dopuszczalne będzie opodatkowanie ryczałtowe. Oznacza to, że cała kwota będzie objęta podatkiem 2%, bez kwoty zwolnionej od podatku.

Na dalszych etapach możemy się spodziewać kolejnych zmian. W czekającym jeszcze ustawę procesie legislacyjnym mogą wejść w życie zapisy, według których prowadzący działy specjalne nie będą musieli zgłaszać prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli będą objęci obowiązkiem ich prowadzenia. Kolejna zmiana dotyczy terminu dostarczenia deklaracji o rodzajach i rozmiarach prowadzonych upraw, chowu i hodowli. Dotychczasowy termin 30 listopada roku poprzedniego zostanie zmieniony na 20 stycznia danego roku podatkowego.

Ustawa ma wejść w życiu wraz z rozpoczęciem 2016 roku.

Zobacz Ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r.