Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR

MRiRW udostępnia projekt wytycznych szczegółowych dotyczących przyznawania i wypłaty pomocy dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 celem opiniowania w trybie art 6 ust. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o PS WPR na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412 i 1530).

Uwagi do projektu prosimy przesyłać na adres mailowy: wytyczne.wao@minrol.gov.pl  w  terminie do 30 listopada 2023 r. na załączonym formularzu.