Wytyczne wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

W związku z § 5 ust. 1 pkt 28 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w załączeniu przekazujemy Wytyczne nr 9/2/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

W/w Wytyczne zastępują Wytyczne nr 8/1/2021 i obowiązują LGD od 1 listopada 2021 r. Wytyczne mają zastosowanie do wyboru operacji, dla których ogłoszenia o naborze zostaną opublikowane po tym dniu.

Ponadto informujemy, że zmienione Wytyczne nr 9/2/2021 zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie internetowej: mazowieckie.ksow.pl.