XV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zapraszamy na XV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich, który odbędzie się 14 grudnia 2022 r. w formule online, na którym zaplanowane jest wystąpienie Prezesa LGD Razem dla Radomki, Cezary Nowek.

W programie zostaną podjęte takie tematy jak:

  • LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność z uwzględnieniem działań w ramach FEM 2021-2027, w tym dot. ochrony powietrza;
  • PROW 2014-2020 w pigułce;
  • PROW 2014-2020 a Plan Strategiczny WPR 2023-2027.