Young LEADER Forum

Z przyjemnością informujemy, że Europejska Sieć WPR we współpracy z Fińską Siecią WPR organizuje wyjątkowe wydarzenie poświęcone zaangażowaniu młodzieży we wdrażanie LEADERa na skalę europejską (Young LEADER Forum). Spotkanie odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2024 roku w Vierumäki w Finlandii.

Wydarzenie ma na celu zaangażowanie głównie młodych ludzi w wieku 18-35 lat z różnych krajów w całej Unii Europejskiej dając przestrzeń do wymiany poglądów na tematy związane z LEADERem i rozwojem obszarów wiejskich między młodymi rówieśnikami z Europy. Obecni będą także przedstawiciele instytucji zarządzających, krajowych sieci WPR i krajowych sieci LEADER, którzy bezpośrednio współpracują z LEADERem.  Główne cele Forum to:

  • zebranie punktów widzenia młodzieży na temat LEADERa – aby zrozumieć, w jaki sposób wdrażanie LEADER może działać na ich korzyść;
  • wymiana poglądów na temat podejścia do zwiększania wpływu młodych ludzi na kształtowanie i wdrażanie polityki LEADER;
  • wspieranie międzynarodowej społeczności młodych wokół podejścia LEADER.

Kluczowymi cechami Forum będą jego partycypacyjny charakter i współprojektowanie działań.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zidentyfikowanie i wskazanie młodych ludzi, którzy są aktywni i zaangażowani w swoich lokalnych społecznościach na obszarach wiejskich i mogliby wziąć udział w Forum. 

Idealni kandydaci to osoby młode (w wieku 18-35 lat, przy czym preferowane są osoby w wieku do 30 lat), które pasują do któregokolwiek z poniższych profili:

  • kierownik/pracownik LGD, członek zarządu LGD, beneficjent/promotor projektu LEADER, członek krajowej sieci LGD lub inne młode osoby aktywnie zaangażowane w podejście LEADER;
  • młody lider lub działacz zaangażowany w rozwój społeczności lokalnej;
  • młoda osoba reprezentująca organizacje młodzieżowe na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym (np. krajowe organizacje młodzieży wiejskiej, parlamenty lub rady lokalne).

Uczestnicy muszą być w stanie jasno komunikować się w języku angielskim, który jest oficjalnym językiem wydarzenia oraz powinni wykazywać duże zainteresowanie tematami rozwoju obszarów wiejskich, a także motywację do aktywnego zaangażowania się w wydarzenie i dołączenia do międzynarodowej społeczności młodzieżowej LEADERa.

Zainteresowane młode osoby proszone są o wypełnienie, do piątku 5 kwietnia 2024 r., formularza dostępnego pod linkiem:  https://eu-cap-network.ec.europa.eu/events/young-leader-forum_en