Zapisy instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2

Przedstawiamy Państwu stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Joanny Gierulskiej w zakresie instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zobacz skan pisma od MRiRW.