ZAPRASZAMY na VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

Celem Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL jest poszerzanie świadomości turystów o możliwości spędzania czasu na terenach wiejskich i w obiektach agroturystycznych oraz stworzenie platformy do wymiany myśli, wiedzy i dobrych praktyk z zakresu turystyki wiejskiej i agroturystyki dla wszystkich interesariuszy, uczestników i realizatorów działań służących rozwojowi tej gałęzi gospodarki.

Corocznie podczas AGROTRAVEL ponad 20 tys. odwiedzających zapoznaje się z propozycjami spędzenia wolnego czasu na wsi, prezentowanymi przez blisko 160 wystawców z kraju i zagranicy, a w bloku konferencyjno-warsztatowym uczestniczy ponad 400 osób.

LGD „Razem dla Radomki” ma okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu już po raz siódmy.
Ósma edycja AGROTRAVEL wraz z imprezami towarzyszącymi trwać będzie 4 dni – od czwartku 7 kwietnia 2016 r., do niedzieli – 10 kwietnia 2016 r., przy czym:

 • cześć wystawiennicza odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia 2016 r.
 • część konferencyjno-warsztatowa odbędzie się w dniach 7-10 kwietnia 2016 r.

Targi AGROTRAVEL są okazją do spotkania branży, wymiany poglądów, podpatrzenia pomysłów oraz uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach towarzyszących skierowanych do różnych środowisk. Kreują one markę turystyki wiejskiej i agroturystyki zachęcając do odwiedzenia małych ojczyzn.

AGROTRAVEL to nie tylko impreza targowa. AGROTRAVEL to jedyna w swoim rodzaju Akademia Rozwoju Turystyki Wiejskiej – platforma wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami działań, mającymi na celu rozwój regionu, kraju i Europy poprzez turystykę wiejską.

W ramach AGROTRAVEL odbędą się m.in.:

 • międzynarodowe Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
 • blok warsztatowo-dyskusyjny
 • jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych
 • karczmy z regionalnymi i tradycyjnymi produktami kulinarnymi
 • scena kultury, gdzie prezentują się artyści ludowi
 • konkursy dla wystawców i zwiedzających
 • warsztaty i konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
 • seminarium dla nauczycieli
 • wizyty studyjne dziennikarzy oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych
 • wyjazdy studyjne pokazujące produkty turystyki wiejskiej woj. świętokrzyskiego

W tym roku targom AGROTRAVEL 2016 towarzyszyć będzie blok konferencyjno-warsztatowy rozpocznie się w przeddzień imprezy targowej, a w jego skład wejdzie:

 • FORUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYTYKI w dn. 7- 8 kwietnia 2016 r.
 • Dzień Ekspercki Polskiej Organizacji Turystycznej w dn. 8 kwietnia 2016 r.

Szczegółowy program VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
7 – 10 kwietnia 2016 r.

Organizatorami całego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polska Organizacja Turystyczna, Targi Kielce S.A., Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, a współorganizatorami: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Instytut Geografii, ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (oddział w Krakowie) oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN.