Zaproszenie do udziału w programie „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”

Ekopaka

Program „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” to ogólnopolski projekt edukacji ekologicznej kierowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym poprzez zajęcia w szkołach. 

Pod hasłem #EkoPaka #ZamykamyObieg firma INTERSEROH pokazuje zamknięty obieg surowców, aby dzieci rozumiały, że to, co zostaje z produktów – opakowania, zużyte elementy – to nie śmieci, ale materiał, z którego można stworzyć coś nowego. Aby osiągnąć ten cel, Interseroh proponuje program „Eko-Paka”, który pozwala wprowadzić najmłodszych odbiorców w zagadnienia ważne z punktu widzenia wychowania odpowiedzialnegoi wrażliwego ekologicznie konsumenta.

Udział w Programie „EkoPaka” mogą wziąć szkoły  podstawowe  z  województwa mazowieckiego. Uczestniczące w nim placówki będą miały szansę wzbogacić swoje zbiory o edukacyjno-zabawowe pakiety ekologiczne oraz przeprowadzić ciekawe zajęcia na temat wykorzystania surowców, recyklingu opakowań i zrównoważonego rozwoju.

Udział w Programie EkoPaka jest bezpłatny!

Każda z trzydziestu szkół zakwalifikowanych do udziału w Programie otrzyma:

  • EkoPakę w postaci gier i zabaw oraz materiałów plastycznych, które posłużą do realizacji zajęć edukacyjnych w szkołach oraz scenariusze do przeprowadzenia lekcji na temat 8 zagadnień – papier, tworzywa sztuczne, drewno, szkło, aluminium, bioodpady, elektroodpady, opakowania wielomateriałowe,
  • pakiet materiałów ułatwiających komunikowanie realizacji Programu,
  • certyfikat udziału w Programie „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”

Zadaniem szkół będzie przeprowadzenie – według otrzymanych scenariuszy – co najmniej ośmiu spotkań związanych z każdą EkoPaką, a także przygotowanie relacji z tych wydarzeń (zdjęcia, tekst).

CO MOŻE ZAWIERAĆ PAKA?

  • grę / zabawy jednorazowe (np.: kolorowanki),
  • drobne upominki, które mogą stanowić nagrody dla dzieci (np.: naklejki),
  • 8 scenariuszy zajęć z wykorzystaniem zawartości paki,
  • narzędzia i materiały plastyczne związane ze scenariuszami.

JAK SIĘ ZGŁASZAĆ?

Do udziału w Programie mogą się zgłosić szkoły podstawowe z województwa mazowieckiego.

Szkoły zgłaszają się do udziału w Programie do 16.01.2020 roku godziny 23:59 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNOubTv7wULPhrYHYjmk_BfUnxrvvA78vUYUi0BBrlqM1YzA/viewform

Następnie spośród nadesłanych formularzy zostanie wybranych 30 zgłoszeń. Właśnie te szkoły wezmą udział w Programie!

Więcej informacji o EkoPace znajdziecie tutaj: http://ekopaka.org/

KONTAKT w sprawie programu „EkoPaka – zamykamy obieg surowców, edycja 2019/2020”

E-mail: ekopaka@interseroh.com