Zaproszenie do współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

Organizacje pozarządowe to ważny obszar działania społecznego. Mieszkańców województwa mazowieckiego wyróżnia silna chęć działania – z własnej inicjatywy podejmują problemy ważne i dobrze odczytują dzisiejsze potrzeby. Organizacje pozarządowe potrafią pochylić się nad sprawami, które mogą umknąć z oczu przedstawicielom władz samorządowych.

Na Mazowszu funkcjonuje wiele organizacji o zasięgu ogólnopolskim i działających lokalnie, w małych miastach i na wsiach. Wszystkie radzą sobie w trudnej rzeczywistości, mimo skomplikowanych przepisów, zwiększających się obowiązków sprawozdawczych, barier administracyjnych i problemów finansowych. Potraficie Państwo szukać niestandardowych rozwiązań i jesteście wiarygodni dla obywateli.

Przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego z całego serca dziękują za ten codzienny trud i zachęcamy do współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, które obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia działalności. MCPS realizuje zadania samorządu województwa wynikające z ustawy o pomocy społecznej, m.in.: prowadzi szkolenia, organizuje konferencje, seminaria, warsztaty i kursy, które
kierowane są do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.

Jednym z działań Centrum jest realizacja kampanii społecznych oraz działań profilaktycznych, które adresowane są do mieszkańców Mazowsza. Każdego roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przeznacza środki finansowe na wsparcie organizacji pozarządowych i realizację projektów. W 2018 roku MCPS ogłosił i przeprowadził 15 konkursów ofert oraz podpisał:

  • 238 umów rocznych, na łączną kwotę 7 991 270,12 zł,
  • 60 umów trzyletnich, na łączną kwotę 9 914 316,94 zł,
  • 56 umów tzw. „małych grantów” (umowa do 10 000 zł z terminem realizacji do 90 dni), na łączna kwotę 527 016 zł.

O dotacje w konkursach mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony www.mcps.com.pl. Informacja o terminach i zasadach naboru wniosków udostępniana jest w „aktualnościach” i w regulaminach konkursów.