Konsultacje uchwały antysmogowej

mazowsze

Szanowni Państwo, przedstawiamy treść pisma Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych ds. Ochrony Powietrza i Informacji Pani Marzeny Łuczak – Boresowicz na temat przyjęcia do konsultacji społęcznych projektu uchwały antysmogowej.

Nawiązując do pisma z 29 czerwca 2021 r., znak: PZ-PI-I.721.34.2020.WB dotyczącego przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie, przekazania do opiniowania i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, informuję, że 30 lipca 2021 r. o godzinie 9.00 odbędzie się otwarte spotkanie online dot. projektowanych zmian. Wszelkie informacje znajdują się pod adresem: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-zaproszenie-na-otwarte-spotkanie-w-ramach-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-zmieniajacej-obowiazujaca-uchwale-antysmogowa.html.

Spotkanie otworzy prezentacja założeń projektu zmian. Następnie każdy z uczestników spotkania będzie mógł się wypowiedzieć. Maksymalny czas wypowiedzi uczestnika nie może przekroczyć 2 minut. Wszystkie wypowiedzi zostaną potraktowane jako uwagi wniesione ustnie do protokołu, w ramach konsultacji społecznych.

W celu udziału w spotkaniu należy wypełnić i przesłać do 25 lipca 2021 r. formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LDhvXPcNZ02K7KEEMQQclbVAzJoZvdRLjW8sIVqB6AtUNFQ2RVQ4WElGTEpMV05VR05TS0dZRFNORS4u&wdLOR=cA0C73C83-5176-40A8-96D1-DB637D28B67D.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż pozwalają na to możliwości oprogramowania Samorząd Województwa Mazowieckiego zorganizuje kolejne spotkania, w tej samej formie, tak aby każdy zainteresowany mógł zabrać głos
w sprawie.

Jednocześnie mając na uwadze zaangażowanie Państwa organizacji w życie społeczne zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie, w miarę posiadanych możliwości, informacji o planowanym spotkaniu wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, aby mieli możliwość wzięcia czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektu zmiany uchwały antysmogowej.

Przedstawiciele LGD i przedsiębiorcy z obszaru LGD na Gali AgroLigi u Prezydenta RP.

Po raz kolejny na zaproszenie Prezydenta Polski przedstawiciele naszego Stowarzyszenia gościli na uroczystej Gali AgroLigi, która odbyła się w piątek – 2 lipca 2021 r. w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Podczas wydarzenia wybrani zostali najlepsi rolnicy oraz przedstawiciele agrobiznesu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i członkowie Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” , którzy przygotowali stoiska z potrawami i produktami lokalnymi i tradycyjnymi. Obecni byli Prezes LGD Cezary Nowek, członkowie naszego stowarzyszenia a zarazem przedsiębiorcy z Piekarni Wacyn (Ewa Brzezińska i Andrzej Karczewski), Gospodarstwo Sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewicz z Komorowa z gm. Wieniawa, oraz Gospodarstwo Rolne Pysiaków ze Zdziechowa (gmina Zakrzew). Na spotkaniu nie zabrakło też przedstawicieli naszych samorządów: Wójta Gminy Jedlińsk Kamila Dziewierza oraz Wójta Gminy Wieniawa – Krzysztofa Sobczaka.

Celem konkursu AgroLiga jest wyłanianie oraz promowanie najlepszych polskich rolników i agrofirm. Najlepszych – czyli takich, którzy osiągają wysokie efekty produkcyjne i pod każdym względem mogą służyć za wzór do naśladowania dla innych.