Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych 2021

Kondycja organizacji pozarządowych 2021” to największe w Polsce badania organizacji pozarządowych, które Stowarzyszenie Klon/Jawor prowadzi od 20 lat.

Jak wyglądają jego kulisy? Czego dowiedzieliśmy się o fundacjach i stowarzyszeniach z najnowszego badania? Jak możesz wykorzystać wyniki badania do celów swojej organizacji?

Podczas marcowego #ngoplLIVE porozmawiamy o najnowszym badaniu “Kondycja organizacji pozarządowych 2021”. Dowiecie się, jak badamy NGO-sy, co nas w ich “życiu” najbardziej interesuje, co zaskakuje, a co nie zmienia się od lat.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU?
Najważniejsze dane z badania znajdziecie w raporcie dostępnym bezpłatnie na stronie https://kondycja.ngo.pl/, a jeszcze więcej pogłębionych analiz poznacie w rozszerzonej wersji raportu, która jest właśnie opracowywana. Dlatego podczas spotkania porozmawiamy o tym, czego w publikacjach nie ma.

Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Zapraszamy mazowieckich producentów żywności do udziału w XVI edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego za najlepszy produkt roku 2022.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskichstowarzyszeniagospodarstwa agroturystycznegospodarstwa ekologiczneosoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych.

Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach. 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności, przetwórstwa oraz promocji mazowieckich wyrobów.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania konkursu zawarte są w Regulaminie XVI edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2022.