Konkurs Moja Smart Wieś

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”, realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs ma na celu identyfikację przykładów realizacji i wdrażania koncepcji smart villages na obszarach wiejskich w Polsce zarówno z perspektywy teraźniejszej, jak i w przyszłości. Idea smart villages sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która inspiruje do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich.

Wdzięczni koordynatorom wolontariatu. Rusza konkurs Koordynator Roku Korpusu Solidarności!

To mistrzowie organizacji i liderzy akcji pomocowych. Są wsparciem dla wolontariuszy,  motywują do działania, zarażają społecznikowską pasją. Chcemy podziękować koordynatorom wolontariatu. Zapraszamy do udziału w konkursie Koordynator Roku Korpusu Solidarności.

Zasady udziału w konkursie są bardzo proste. Kandydaci na Koordynatora Roku zgłaszają się sami lub są nominowani przez inne osoby. Wystarczy wypełnić formularz: https://konkurskoordynator.webankieta.pl/ Co ważne, Koordynator musi być związany z organizacją, która przystąpiła do Korpusu Solidarności. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Głównym celem konkursu jest docenienie Koordynatorów Wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają Wolontariatem, wspierają społeczników, organizują ich pracę i pomagają docierać ze wsparciem do najbardziej potrzebujących.

Startuje konkurs Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności!

Mają wielkie serca i uwielbiają pomagać. Skromni, otwarci na potrzeby drugiego człowieka, bezinteresowni. Mowa o wolontariuszach. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji konkursu Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności.

Promocja wartościowych postaw społecznych, ukazanie różnych form wolontariatu, podkreślenie dokonań wolontariuszy, a przede wszystkim docenienie pracy społeczników i zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią, wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne – to główne cele konkursu Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który we współpracy z partnerami z całego kraju, realizuje Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego.

Przyszłość miasteczek wiejskich i rola LEADER/RLKS dla odrodzenia

Lokalna Grupa Działania Tskaltubo z Gruzji zaprasza i dzieli się szczegółami konferencji : Przyszłość miasteczek wiejskich i rola LEADER/RLKS dla odrodzenia.  Konferencja odbędzie się w Tskaltubo w Gruzji w dniach 12-15 października 2022 r.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza  indywidualnie  (każdy uczestnik) poprzez kliknięcie w  poniższy  link w celu rejestracji na konferencję do  25 września 2022 roku :

https://forms.gle/ZxijmVhkL1NmaMm2A

Podczas konferencji Lokalna Grupa Działania Tskaltubo planuje podzielić się z uczestnikami europejskimi doświadczeniami i historiami sukcesu odrodzenia się miasteczek wiejskich. Prosimy o poinformowanie nas, jeśli planujecie przygotować prezentację i zostać gościnnym prelegentem do  25 września 2022 roku.

Koszt programu poza podróżą międzynarodową i ubezpieczeniem wynosi  565 EUR za osobę

Obywatelski monitoring funduszy UE

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych poszukuje min. 500 aktywnych obywateli/obywatelek do monitorowania programów finansowanych z funduszy europejskich w Polsce!!!

📝 Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmujemy przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH

📌 WAŻNE. Do Polski już wkrótce może trafić ponad 76 mld. euro na realizację Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027, oprócz środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programów i powołaniu komitetów monitorujących, które w związku z naruszeniami reguły praworządności i praw podstawowych w Polsce oraz wyzwaniami klimatycznymi będą odgrywać większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach unijnego budżetu.

W Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych od dłuższego czasu prowadzimy działania rzecznicze oraz monitorujące w tym obszarze poprzez m.in. Sieć ds. partnerstwa i funduszy europejskich.

Postępowania wyłaniające przedstawicieli/-ek NGOs odbędą się zapewne jesienią (wczesną zimą), więc już dzisiaj zachęcamy Was do współpracy i PEŁNEJ MOBILIZACJI, aby zadbać o dobry skład strony obywatelskiej komitetów monitorujących!

20 września 2022 przewidywane są spotkania informacyjne nt. komitetów monitorujących.

💻 Spotkania odbędą się w formule zdalnej oraz wyjazdowej.