Szkolenie online „Agroturystyka na nowo”

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie on-line pt. AGROTURYSTYKA NA NOWO organizowane w ramach operacji własnej Jednostki Centralnej KSOW.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, podmiotów świadczących tego typu usługi.

W programie szkolenia m.in.:

  • Wyniki badania „Agroturystyka na nowo”, wnioski z badania dla organizacji i gospodarstw — jakie obserwujemy trendy w rozwoju agroturystki, jakie są oczekiwania dzisiejszych klientów.
  • Marketing czyli co?  Podstawy budowania marki gospodarstwa i produktu agroturystycznego.
  • Jak media społecznościowe zmieniły klienta?  Nowoczesna komunikacja i kanały dotarcia do klienta gospodarstwa i produktu agroturystycznego.
  • Jak działa algorytm? Podstawy mediów społecznościowych i budowania relacji sieciowych z innymi gospodarstwami oraz produktami agroturystycznymi.
  • Jakie możliwości współpracy sieciowej oraz jakie możliwości sprzedażowe daje Facebook, Instagram i YouTube? Pomysły i rozwiązania.

Więcej informacji o terminach i zasadach rejestracji dostępne jest pod linkiem:  https://ksow.pl/aktualnosc/agroturystyka-na-nowo

XIV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

Konkres Rozwoju Obszarów Wiejskich

W pierwszym bloku poruszano tematykę ochrony środowiska – smogu, instrumentów wsparcia inwestycji w tym zakresie, uchwały antysmogowej. To wyzwanie chwili, by wspólnie zadbać o lepszą jakość powietrza, wody i gleby. Samorząd Województwa Mazowieckiego wdraża bowiem programy i projekty, które mogą pomóc, gminom czy poszczególnym instytucjom, w modernizacji źródeł ciepła czy monitorowaniu stanu środowiska naturalnego. 

W bloku drugim rozmawiano o Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Sołectw, wsparciu dla kół gospodyń wiejskich, podejściu LEADER czy okresie przejściowym PROW 2014-2020. Tu będzie możliwość pozyskiwania i rozliczania środków aż do 2025 r. I trzeba na bieżąco monitorować nasze strony internetowe czy strony poszczególnych ministerstw. Okres przejściowy cechuje się bowiem tym, że czas reakcji i decyzji odgrywa w nim kluczową rolę.  

W dyskusji, biorąc pod uwagę pozytywne oceny mazowieckich LGD, Prezes Cezary Nowek zgłosił potrzebę realizacji RLKS w formule bezpośredniej w FEM 2021-2027 w celu efektywnego rozwoju obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

Wytyczne wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

W związku z § 5 ust. 1 pkt 28 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w załączeniu przekazujemy Wytyczne nr 9/2/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

W/w Wytyczne zastępują Wytyczne nr 8/1/2021 i obowiązują LGD od 1 listopada 2021 r. Wytyczne mają zastosowanie do wyboru operacji, dla których ogłoszenia o naborze zostaną opublikowane po tym dniu.

Ponadto informujemy, że zmienione Wytyczne nr 9/2/2021 zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie internetowej: mazowieckie.ksow.pl.

XIV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

Serdecznie zapraszamy na czternasty Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich, który odbędzie się w 28 października br. w godzinach 10:00-14:00.

W programie tradycyjnie nie zabraknie informacji na temat środków europejskich dla rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza, omówione zostaną bieżące problemy związane m.in. z gospodarką odpadami, zostaną przekazane informacje dot. uchwały antysmogowej i realizacji programu ochrony powietrza w kontekście problemów gmin. Kongres będzie też okazją do zapoznania się z aktualnościami oraz planami w zakresie funkcjonowania PROW 2014-2020, w tym program Leader w województwie mazowieckim. Nie zabraknie też tematyki związanej z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich na Mazowszu oraz informacji nt. Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

W tym roku Kongres odbędzie się w formule online poprzez zdalne łączenie uczestników ze studiem kongresowym. Uprzejme prosimy o uzupełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego, dzięki któremu otrzymacie Państwo zwrotnie link z instrukcją jak dołączyć do spotkania. Link do formularza.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 27 października 2021 r. do godziny 12:00.