Prezes LGD Razem dla Radomki Cezary Nowek wybrany do przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Prezes LGD Razem dla Radomki Cezary Nowek wybrany do przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Wybranym Członkiniom i Członkom Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji gratulujemy.

Serdecznie dziękujemy organizacjom pozarządowym za wsparcie w głosowaniu na kandydatów do Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego naszego Przedstawiciela

Europejski konkurs na projekty z PROW 2014-2020

Rozpoczął się nabór projektów w ramach konkursu Agriculture and Rural Inspiration Awards(ARIA23). ARIA23 jest rozwinięciem sukcesów konkursu Rural Inspiration Awards (RIA), organizowanego przez Europejską Sieć Wspólnej Polityki Rolnej (EU CAP Network), odbywającego się corocznie w latach 2019–2022.

Każdego roku nagrody nawiązują do innego tematu: w tym roku brzmi on „Podnoszenie kompetencji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich” skupiając się na przykładach projektów wspieranych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), które promują długoterminową wizję obszarów wiejskich  i pakt na rzecz obszarów wiejskich,  a także tegoroczny temat przewodni – Europejski Rok Umiejętności.

Termin składania zgłoszeń upływa 10 lipca 2023 r.

Cele konkursu:

 • Promocja wizerunku sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej;
 • Prezentacja innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na gospodarki i społeczności wiejskie Europy;
 • Promowanie zmiany i podnoszenia kwalifikacji na obszarach wiejskich w Europie
 • Wspomaganie pracy krajowych sieci obszarów wiejskich KSOW, w następujących zadaniach:
  • zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
  • promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem Europejskiej sieci WPR;
  • ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

Szkolenie e-learningowe nt. Organizowania i funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w  szkoleniu e-learningowym nt. Organizowania i funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności – krótkie łańcuchy dostaw żywności metodą rozwijania lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie”. 

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów działających na rzecz rolnictwa i wspierających rozwój obszarów wiejskich oraz innych zaineresowanych tematyką kreowania krótkich łańcuchów dostaw żywności.

Szkolenie zostało opracowane w ramach operacji pn. ”Organizacja krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

Szkolenie odbędzie się w terminie 16.05.2023 – 14.07.2023 r. przez Internet na platformie e-learningowej CDR www.cdrkursy.pl.

Szkolenie składa się z sześciu modułów edukacyjnych:

 • Moduł 1. Podstawy organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności – na czym polega krótki łańcuch dostaw żywności.
 • Moduł 2. Animacja krótkich łańcuchów dostaw żywności – krótki łańcuch dostaw jako przedsięwzięcie partnerskie.
 • Moduł 3. Aspekty prawne krótkich łańcuchów dostaw żywności – podstawy prawne oraz możliwości współpracy z regulatorami.
 • Moduł 4. Biznesplan krótkiego łańcucha dostaw żywności – jak przygotować rynkowe przedsięwzięcie krótkiego łańcucha dostaw żywności.
 • Moduł 5. Rynkowa konkurencja krótkich łańcuchów dostaw żywności – organizowanie
  i promowanie sprzedaży w celu zwiększenia skali oddziaływania.
 • Moduł 6. Oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności – jak ocenić i monitorować przedsięwzięcie krótkiego łańcucha dostaw żywności.