Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Z kalendarza profilaktycznego - 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Szanowni Państwo, z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza chciałbym złożyć serdecznie życzenia oraz słowa uznania wszystkim wolontariuszom- członkom i sympatykom mazowieckich Lokalnych Grup Działania, poświęcającym swój czas, zapał i energię na niesienie bezinteresownej pomocy wszystkim tym, którzy tego najbardziej potrzebują. 

Cezary Adam Nowek  

Corocznie 5 grudnia obchodzony jest dzień wszystkich ludzi o dobrym sercu – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 17 grudnia 1985 roku i oficjalnie brzmi Międzynarodowy Dzień  Wolontariusza na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju,

To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i miedzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

W Dniu Wolontariusza w wielu krajach Europy odbywają się konferencje, pokazy i warsztaty, dotyczące efektów wolontariatu, metod pozyskiwania ochotników i organizacji pracy, a także aspektów prawnych.

Więcej informacji na stronie Narodów Zjednoczonych.

Przyszłość europejskiego rolnictwa ekologicznego

Możemy produkować żywność wysokiej jakości, nie zapominając o szacunku dla natury.

Komisja Europejska w ogłoszonej w maju br. strategii „Od pola do stołu” zakłada, że już za 10 lat jedna czwarta ziem uprawnych w Unii Europejskiej będzie zagospodarowana w systemie ekologicznym.

Unijni rolnicy ekologiczni, w tym również polscy, muszą mieć pewność, że prawo stoi
po ich stronie, a administracja unijna i krajowa dbają o to, żeby warunki do rozwoju tego sektora były jak najlepsze.

Polskie produkty ekologiczne mogą z sukcesemstać się naszym znakiem rozpoznawczym, tak jak to ma już miejsce w przypadku wielu innych polskich produktów wysokiej jakości.

Konsultacje publiczne – długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich

Komisja Europejska prowadzi do końca listopada konsultacje społeczne w sprawie swojej nowej inicjatywy na rzecz długoterminowej wizji obszarów wiejskich.

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa opinii na temat obecnych możliwości i wyzwań związanych z mieszkaniem na obszarach wiejskich, wizji dla obszarów wiejskich w 2040 r. oraz działań niezbędnych do realizacji tych aspiracji.

Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich - konsultacje

W internetowych konsultacjach społecznych do dnia 30 listopada 2020 r. mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani Europejczycy, w tym w szczególności: konsumenci, sektor rolno-spożywczy, wiejskie MŚP, władze regionalne, lokalne i centralne, rolnicy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, młodzież wiejska, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania, sieci obszarów wiejskich i pracownicy akademiccy. Komisja zachęca wszystkich zainteresowanych przyszłością obszarów wiejskich i ich mieszkańców do podzielenia się swoimi poglądami.

Konsultacje społeczne w sprawie długoterminowej wizji obszarów wiejskich stanowią pierwszy krok w kierunku opracowania komunikatu Komisji na ten temat, który ma zostać opublikowany w połowie 2021 r. Komisja przedstawi w komunikacie działania, które należy podjąć, także w krótszym terminie, w celu realizacji długofalowego planu rozwoju obszarów wiejskich.

Kontekst

W UE 96 milionów ludzi mieszka na obszarach wiejskich, które obejmują 45% terytorium UE.

Obszary wiejskie oferują mieszkańcom wsi i całemu społeczeństwu szereg możliwości społecznych i gospodarczych m.in. dzięki wyjątkowej jakości życia. Mają one również do odegrania szczególną rolę w transformacji Europy w kontynent neutralny dla klimatu. Ponadto kryzys wywołany COVID-19 może doprowadzić do istotnych zmian społecznych, takich jak długoterminowy rozwój pracy zdalnej, które mogą w dłuższym okresie być z korzyścią dla rozwoju obszarów wiejskich.

Obszary wiejskie mają również swój własny zestaw specyficznych wyzwań, szczególnie związanych z oddaleniem: dostęp do usług publicznych i zdrowotnych, edukacja, odpływ młodzieży.