Jubileusz 10-lecia Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt

W dniu 31.05.2019 w Folwarku Bancer w Modrzejowicach odbyło się seminarium poswięcone 10-leciu działalności LGD Wspólny Trakt. Teresa Majkusiak i Pawel Piasek, Prezesi  LGD, przedstawili działalność , osiągnięcia i sukcesy LGD w minionym dziesięcioleciu. Zaprezentowano zrealizowane i realizowane projekty na obszarze LGD.

Licznie zgromadzeni członkowie stowarzyszenia zostali nagrodzeni za trud społeczny wyróżnieniami. W imieniu Mazowieckiej Sieci LGD wystąpił Prezes Cezary Nowek dziękując za aktywne wdrażanie metody LEADER  przez władze LGD Wspólny Trakt, wręczając pamiątkową statuetkę Kol. Pawłowi Piaskowi, prezesowi LGD.

Serdeczne życzenia i upominki przekazały m.in. LGD południowego Mazowsza, Puszcza Kozienicka, Dziedzictwo i rozwój i Razem na Piaskowcu. Jubileusz uświetniły występy zespołów ludowych i wychowanków Domu Kultury.