Partnerstwo Tematyczne nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora – „Działania na rzecz współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych partnerstw”:

„Minął rok, w którym nasze LSR zostały wybrane do realizacji. Wiele LGD ma za sobą pierwsze nabory. Ten rok większości Grup upłynął na dostosowaniu procedur i ich wdrożeniu. W 2017 r. z pewnością jeszcze wiele pracy czeka nas w tym zakresie. Chciałbym jednak zwrócić Państwa uwagę także na potrzebę zaangażowania się w działania związane z realizacją projektów współpracy i programowanie nowej perspektywy finansowej po roku 2020 oraz rozwoju mechanizmu RLKS i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.”

Powyższy fragment pochodzi z osobistego listu Krzysztofa Kwatery skierowany do Lokalnych Grupa działania, który prezentujemy wraz z obszarem zainteresowania i zadaniami Partnerstwa Tematycznego nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora – „Działania na rzecz współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych partnerstw”.

Cały list Krzysztofa Kwatery

O idealnym projekcie TNC

Obszar zainteresowania i zadania