Partnerstwo Tematyczne nr 22: obszar zainteresowania i zadania

Zapraszamy do prac w Partnerstwie Tematycznym nr 22. Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny.

1. Czym się zajmujemy – partnerstwami terytorialnymi rozumianymi jako międzysektorowe (przynajmniej dwa sektory spośród trzech: publiczny, społeczny i gospodarczy) struktury partnerskie, formalne i nieformalne, otwarte i skupiające w miarę możliwości wszystkich zainteresowanych partnerów, które działają na rzecz danego terytorium, o zasięgu lokalnym (bo Partnerstwo działa na rzecz takiego celu w Strategii III Sektora), realizując długofalowe, w miarę możliwości holistyczne cele, rozumiejąc, że:
Czytaj dalej Partnerstwo Tematyczne nr 22: obszar zainteresowania i zadania

PROW 2014-2020 „Tworzenie grup i organizacji producentów”

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zaprasza na jednodniowe szkolenie w dniu 20 maja 2016 roku (piątek) z zakresu funkcjonowania i organizacji grup producentów rolnych. Tematem głównym będą zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie zorganizowania rolników, działań związanych z możliwością tworzenia nowych grup i organizacji producentów, funkcjonowaniem i możliwością uzyskania wsparcia finansowego w ramach PROW 2014 – 2020.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat roli grup producenckich oraz zasad ich organizacji i funkcjonowania w świetle obowiązujących przepisów prawnych. W trakcie szkolenia omówione będą również obowiązujące zasady wsparcia grup i organizacji producentów rolnych w ramach PROW 2014 – 2020.

Wykłady poprowadzą przedstawiciele Departamentu Rynków Rolnych oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biura Grup i Organizacji Producentów Agencji Ryku Rolnego oraz Departamentu Działań Społecznych i Środowiskowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Szkolenie rozpocznie się w dniu 20.05.2016 roku (piątek) o godz. 10.00 w Centrum Doradztwa Rolniczego ODDZIAŁ w RADOMIU, ul. Chorzowska 16/18.

KOSZT UCZESTNICTWA –  90 zł, w tym: materiały szkoleniowe, sala, obiad, serwis kawy. Koszty dydaktyczne – nieodpłatnie.

Dla osób zainteresowanych wcześniejszym przyjazdem* istnieje możliwość rezerwacji noclegu i wyżywienia, w tym: nocleg 70 zł, śniadanie 17 zł.  

* – proszę zaznaczyć w karcie zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać w terminie do 16.05.2016 roku na adres w.kowalski@cdr.gov.pl, faksem pod numer 48 365 49 70 lub pocztą. W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu bez stosownego powiadomienia do dnia 18 maja 2016 roku będziemy obciążać kosztami uczestnictwa. Osoba do kontaktów merytorycznych – Bolesław Pieczyński, telefon 48 365 69 42, e-mail b.pieczynski@cdr.gov.pl

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Program szkolenia