Europejski magazyn na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rural connections

Zachęcamy do lektury „Europejskiego magazynu na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich”. W tym numerze magazynu poświęcono dużo uwagi m.in. przebiegowi Konferencji Cork 2.0, która odbyła się w dniach 5–6 września 2016 r. W artykule „Cork 2.0 pod lupą”, omówiono konferencję, przedstawiono główne przesłania z czterech sesji warsztatów (poświęconych wzrostowi, środowisku, innowacyjności i witalności) oraz zaprezentowano Deklarację Cork 2.0 w całości.

Europejski magazyn na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich Pobierz

Szkolenie językowe dla osób 50+ w ramach projektu EFS

Plakat Rozwoj Umiejetnosci językowych kluczem do rynku pracy

W ramach kursu każda grupa realizuje 120 godzin lekcyjnych na różnych poziomach zaawansowania.
Zajęcia będą się odbywały na terenie gminy, w której uzbiera się grupa.

Na chwilę obecną poszukiwane sa osoby, które:

  • Ukończyły 50 lat
  • Zamieszkują tereny wiejskie (sprawdzane na podstawie adresu podanego w formularzu zgłoszeniowych)
  • Mają wykształcenie maksymalnie średnie – matura (sprawdzane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym)
  • Nie korzystały z tożsamego szkolenia w latach 2013-2015 w ramach PO KL

Ilość miejsc jest ograniczona – w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie do projektu następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go do nas mailem na adres office@tchl.pl

Pobierz opis projektu

Podsumowanie wdrażania LSR 2014-2020

26.01 br. na posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. Podejścia Leader wspólnie z Joanną Sokólską prezentować będziemy podsumowanie naborów, które były przeprowadzone od września 2016 r.

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwraca się z uprzejmą prośba o zebranie w swoich regionach, w załączonym pliku podsumowania dotychczasowych naborów. Ponieważ zależy na przedstawieniu MRiRW konstruktywnej krytyki, dlatego prosimy nie tylko o podawanie utrudnień, z jakimi spotykały się grupy, ale również propozycji ich wyeliminowania w kolejnych miesiącach.

Uwagi z Państwa regionów prosimy przesyłać na adres mailowy Dyrektora biura Piotra Sadłocha do 20 stycznia br.

Pobierz Podsumowanie – doświadczenia pierwszych naborów prowadzonych w ramach wdrażania LSR 2014-2020

Zapisy instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2

Przedstawiamy Państwu stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Joanny Gierulskiej w zakresie instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zobacz skan pisma od MRiRW.

Partnerstwo Tematyczne nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora – „Działania na rzecz współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych partnerstw”:

„Minął rok, w którym nasze LSR zostały wybrane do realizacji. Wiele LGD ma za sobą pierwsze nabory. Ten rok większości Grup upłynął na dostosowaniu procedur i ich wdrożeniu. W 2017 r. z pewnością jeszcze wiele pracy czeka nas w tym zakresie. Chciałbym jednak zwrócić Państwa uwagę także na potrzebę zaangażowania się w działania związane z realizacją projektów współpracy i programowanie nowej perspektywy finansowej po roku 2020 oraz rozwoju mechanizmu RLKS i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.”

Powyższy fragment pochodzi z osobistego listu Krzysztofa Kwatery skierowany do Lokalnych Grupa działania, który prezentujemy wraz z obszarem zainteresowania i zadaniami Partnerstwa Tematycznego nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora – „Działania na rzecz współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych partnerstw”.

Cały list Krzysztofa Kwatery

O idealnym projekcie TNC

Obszar zainteresowania i zadania

Bezpłatne certyfikowane szkolenia dla Mazowszan

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym, finansowanym ze środków UE szkoleniu Zarządzanie Projektami/Środowiskowe/Zmianą/Bezpieczeństwem Żywności + Zarządzanie Czasem , w ramach projektu Certyfikowane szkolenia dla Mazowszan. Szkolenia Certyfikowane są przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska.

baner-radom-styczen

Link do strony z informacją o wszystkich tematach w ramach tego projektu : eurogrupa.pl