Oddział Mazowiecki Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Z wielką przyjemnością Informujemy o powołaniu  Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jest to siódmy oddział Izby, a czwarty posiadający osobowość prawną. W spotkaniu założycielskim udział wzięli członkowie PIPRiL oraz firmy, które chcą wstąpić do Oddziału.

Wśród zaproszonych gości byli: dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, Prorektor UP-H w Siedlcach ds. Rozwoju; przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Daniel Łaga, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krzysztof Zaniewski (również z tego departamentu); Izabella Byszewska, prezes Zarządu PIPRiL. Po słowach powitania głos zabrała Izabella Byszewska prezentując cele, zadania i osiągnięcia Izby.

Po wyborze władz Oddziału Mazowieckiego, nowo wybrany jego prezes powiedział: Jestem przekonany, że nasze wspólne działanie w sposób zdecydowany podniesie na wyższą rangę produkty tradycyjne i regionalne Mazowsza oraz rozbuduje  świadomość społeczną co do ich wartości i wkładu w rozwój przedsiębiorczości i atrakcyjności kulturalno-turystycznej regionu i rozwinie dostępność tych produktów dla konsumentów.

Czytaj więcej

Kulinaria wizytówka regionów turystycznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Kulinaria wizytówka regionów turystycznych połączonej z prezentacją i degustacją potraw z całego świata.

Panele tematyczne będą dotyczyć tradycji kulinarnych w Polsce i na świecie, produktów regionalnych, turystyki kulinarnej i jej organizacji oraz możliwości wykorzystywania potencjału kulinarnego do tworzenia oferty turystycznej.

Chęć udziału prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod tym linkiem.

Konferencja odbędzie się 4 kwietnia 2017 roku w kampusie Grupy Uczelni Vistula.

Więcej informacji na temat konferencji www.sgtir.edu.pl

Program konferencji

polska_siec_lgdZachęcamy do zapoznania się z literaturą zamieszczoną poniżej:

  • Deklaracja z Tartu (Estonia) – Odnowienie podejścia LEADER/RLKS w okresie po 2020 r.
  • Notatka z seminarium „Extending LEADER Innovation” w Brukseli w dniu 22 lutego 2017 r przygotowaną przez Krzysztofa Kwatera.
  • pismo Polskiej Sieci LGD wysłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi związane z opóźnieniem w przygotowaniu procedur i kart weryfikacji wsniosku o przyzanie pomocy na projekt grantowy oraz wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.2

 

Innowacje społeczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom starszym na obszarach wiejskich w wybranych krajach europejskich

Innowacje spoleczne majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa

Oddajemy w Państwa ręce Raport z przeglądu innowacji społecznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom starszym na obszarach wiejskich i słabo zaludnionych w wybranych krajach europejskich, który został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opracowanie ma na celu nie tylko dostarczyć wiedzę w zakresie realizacji polityki senioralnej wobec mieszkańców wsi, ale także zainspirować do refleksji, inicjowania nowych instrumentów polityki społecznej i zdrowotnej oraz do podjęcia proaktywnych działań lokalnych na podstawie doświadczeń z Francji, Niemiec, Włoch, Szwecji, Finlandii i Hiszpanii.

Czytaj więcej

Szkolenia dla LGD organizowane przez FAOW

Przypominamy, że trwa rekrutacja  do kolejnego cyklu szkoleniowego skierowanego do LGD.

Warsztat: Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa i skutecznej komunikacji.

Będzie to szkolenie jednodniowe – w ośmiu miejscach w Kraju. Wszystkie informacje wraz z formularzem zgłoszenia znajdą Państwo na stronie www.faow.org.pl

Karty rekrutacyjne są na stronie internetowej.  Szkolenie jest bezpłatne dla dwóch osób z danego LGD. Każda kolejna następna osoba to 50 zł/os a  zakwalifikowanie zależeć będzie od wolnych miejsc.

Wszyscy Ci którzy już nadesłali karty zgłoszeń zostali zakwalifikowani. W połowie marca rozpocznie się również rekrutacja na szkolenie „Monitoring i ewaluacja”.