3. Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury

Zapraszamy serdecznie na 3. Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, który odbędzie się w dniach  26-28 września w Radomiu.

Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury to:
-wydarzenie, które stwarza okazję do podzielenia się opinią w sprawie ważnych dla środowiska dokumentów;
-wydarzenie, którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska animatorów kultury i pracowników edukacji kulturalnej;
-wydarzenie, które oferuje możliwość doskonalenia zawodowego;
-wydarzenie, które odbywa się w niebanalnych miejscach.

Trzecia edycja Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury (MKAK) to wydarzenie adresowane do osób zajmujących się animacją kultury oraz edukacją kulturalną, a jego celem jest spotkanie i integracja środowiska animatorów kultury oraz pracowników edukacji kulturalnej pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, szkołach, a także osób będących niezależnymi liderami życia lokalnego, artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia animacji kultury. W tym roku MKAK połączony jest z otwarciem Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie”.

Kreatywna wieś – dobre praktyki w Polsce

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania „PRYM”, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Kreatywna wieś – dobre praktyki w Polsce” – województwo kujawsko-pomorskie, w ramach operacji pn. „Kreatywna wieś- dobre praktyki na obszarach wiejskich”.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w terminie do dnia 20 września br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkozienice.pl, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami
telefonów 793­864­252, (48) 366­18­99

Do pobrania:

XV Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych To spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Jego celem jest integracja i wzmacnianie środowiska trzeciego sektora na Mazowszu. Będziemy rozmawiać m.in. o wyzwaniach związanych z działalnością organizacji pozarządowych w mniejszych miejscowościach, wypaleniu aktywistów i aktywistek, dostępie do informacji publicznej, łączeniu potencjałów NGO-ów i MOPS-ów oraz aktywizowaniu młodzieży. Dzięki formie warsztatowej całość zakłada dużą dozę intergacji i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami uczestniczącymi.

Udział w wydarzeniu potwierdzili: Tamara Borkowska, Pełnomocniczka Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Jan Myszak, Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także Weronika Paszewska z Akcji Demokracja i Katarzyna Batko-Tołuć z Sieći Obywatelskiej Watchdog Polska

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu prosimy przesyłać za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego

Termin zgłoszeń: 8 września. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.