„EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” jest realizatorem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pt. „EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS”.

Celem projektu jest wsparcie realizatorów lokalnych strategii rozwoju LSR – zarówno członków Lokalnych Grup Działania, jak i beneficjentów operacji – w aktywnym i kompleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do realizowanych projektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność RLKS.

Projekt EkoLeader realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a udział w nim jest nieodpłatny. W ramach projektu proponujemy:

  • Szkolenia internetowe „Eko-Klimat w LGD” 
  • Konkurs dobrych praktyk EkoLeader –

Zgłoszenia na szkolenia można dokonać już dzisiaj – zachęcamy do rejestrowania się na platformie EkoLeader.pl!

Czytaj więcej

Konkurs kulinarny na najlepsze potrawy/dania z papryki. Zapraszamy do udziału. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (LGD) z siedzibą w Radomiu zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsiębiorców, organizacje zrzeszające osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich) oraz szkoły z klasami o profilu gastronomicznym, do udziału w konkursie kulinarnym o Laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których terenem zamieszkania i/lub działania to powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, białobrzeski, miasto Radom, Szydłowiec, Zwoleń, Białobrzegi.

Uczestnicy konkursu mogą przygotować i przesłać przepisy na max. 2 potrawy spośród takich kategorii jak:

  • I dania gorące z papryki,
  • II dania zimne z papryki,
  • III przetwory (i nalewki) z papryki.

Przy ocenie potraw będą brane pod uwagę następujące kryteria: smak potrawy, regionalność, podanie potrawy. Oceny dokona profesjonalne trzyosobowe jury.

Zwycięzcom z każdej z kategorii przekazane zostaną laury pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.

Formularze zgłoszeniowe oraz przepisy prosimy nadsyłać drogą pocztową na adres: «Razem dla Radomki», ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom lub na adres e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl albo faxem (048) 38 58 996.

Na zgłoszenia czekamy do 10.08.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 sierpnia 2017r. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku.

Dokumenty do pobrania:

konkurs kulinarny na dania z papryki

Rural Connections. Europejski Magazyn na Temat Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przedstawiamy Państwu kolejny numer Europejskiego Magazynu na Temat Rozwoju Obszarów Wiejskich Rural Connections.

W tym numerze magazynu Rural Connections autorzy skupili się na staraniach ENRD ukierunkowanych na sprawniejsze wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich w Europie w okresie 2014–2020.
W części „Wiadomości i aktualne informacje” (str. 4–13) są szczegółowo omawiane dokonania ENRD w dziedzinach „rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez innowacje biznesowe”, podnoszenia „odporności gospodarstw rolnych” i lepszej „wymiany pokoleń”’, wspierania „przejścia na gospodarkę ekologiczną” oraz „usprawniania wdrażania LEADER/CLLD”.

W tym numerze magazynu przeczytacie Państwo również o roli doradcy dla gospodarstw rolnych, kluczowym znaczeniu leśnictwa dla rozwoju obszarów wiejskich, nadziejach na wymianę pokoleń w rolnictwie, problemach kobiet na obszarach wiejskich, nadziejach
na zintegrowaną politykę wobec obszarów wiejskich, potencjale nowego Europejskiego Korpusu Solidarności na obszarach wiejskich, osiąganiu rezultatów sposobem CLLD, nowej polityce wobec obszarów wiejskich Szwecji, a także aktualnych pracach Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich Słowenii i Słowacji.

Pobierz publikację

Ruszają prace nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 r.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”. Jest to najważniejszy dokument wpływający na obszar współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 21 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w bieżącym roku. Jest on dostępny na stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

27 czerwca Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w przyszłym roku pomiędzy województwem mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 18 330 000 , a tym samym ma być wyższa niż w 2017 r. o ponad 8 000 000 zł.

Czytaj więcej

IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

wiesFundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” . Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi./li>

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Paulina Dymińska, e-mail: p.dyminska@fdpa.org.pl  tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa

 

Rozmowa z Radosławem Rybickim Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

zdjecie_do_wywiadu_ksow
eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Zbliża się półrocze, a my ciągle możemy mówić jedynie o tym, co chciałaby w tym roku zrobić Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, a nie o tym, co z pewnością zrobi. Tym razem o operacjach własnych składanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz o bieżącym etapie naboru wniosków do dwuletniego planu…

Trzy pytania do…
… Radosława Rybickiego, dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Czytaj dalej Rozmowa z Radosławem Rybickim Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie