Powołanie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

23 stycznia 2017 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego podpisał Zarządzenie Nr 326/17
w sprawie powołania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Skład Rady IV kadencji

 1. przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego:
 2. Dorota Jezierska – zgłoszona przez Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat,
  1. Alicja Korkosz – zgłoszona przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego,
  2. Magdalena Nieckarz – zgłoszona przez Fundację Suwak,
  3. Hubert Pasiak – zgłoszony przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności
   w Krzesku,
  4. Beata Puda – zgłoszona przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego,
  5. Andrzej Rybus-Tołłoczko – zgłoszony przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego im. Władysława Broniewskiego,
  6. Piotr Śliwiński – zgłoszony przez Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza,
  7. Andrzej Sławomir Trzeciakowski, zgłoszony przez Klub Sportowy Delta Warszawa,
  8. Bartłomiej Włodkowski – zgłoszony przez Fundację AVE;
 3. przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego:
  1. Wioletta Paprocka-Ślusarska – radna Województwa Mazowieckiego,
  2. Leszek Przybytniak – radny Województwa Mazowieckiego,
  3. Jan Rejczak – radny Województwa Mazowieckiego;
 4. przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego: Marcin Wodziński – Pełnomocnik Wojewody
  ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 5. przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego:
  1. Jarosław Kozłowski – wskazany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego,
  2. Mariusz Młynarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
   w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  3. Janusz Sobolewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej,
  4. Izabela Stelmańska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki
   w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  5. Jacek Zalewski – wskazany przez Wojewódzką Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Gratulacje z tytułu wyboru dla Pana Huberta Pasiaka – prezesa LGD Ziemia Siedlecka

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. – projekt

Przedstawiamy Państwu poprawioną wersję projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2010 z perspektywą do 2030 r. W tej wersji jest zdecydowanie więcej o RLKS i przede wszystkim jest o jego znaczeniu dla budowania kapitału społecznego. Jest o budowaniu partnerstw trójsektorowych i to w powiazaniu z RLKS. Są miłe zdania o roli LGD w budowaniu kapitału społecznego. Słabość bez zmian – duże miasta i średnie nie są powiązane z RLKS, choć gdy mowa jest o pakiecie ZPR (zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych) dla obszarów zmarginalizowanych jest mowa o RLKS, a pakiet ZPR jest też rekomendowany dla średnich miast.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r – projekt – Pobierz

Informacja o projekcie Mazowiecka Kuźnia Smaków dostępna na stronach Komisji Europejskiej – ENRD.

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w okresie od czerwca do grudnia 2016 r. pn. „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” został doceniony i opublikowany jako jeden z wyróżniających się w państwach członkowskich Unii Europejskiej i przedstawiony na stronie internetowej Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) – Komisji Europejskiej.

Przypominamy, że projekt dotyczył realizacji działań związanych z budową silnej marki produktów tradycyjnych, regionalnych, producentów branży spożywczej, jak również z rozwojem mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcieliby podjąć działalność pozarolniczą związaną z produkcją zdrowej żywości. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wraz partnerami projektu (Stowarzyszeniami Dziedzictwo i Rozwój, Puszcza Kozienicka, Wspólny Trakt” dzięki realizacji projektu zainicjowało współpracę ale i promocję przedsiębiorców, rolników, producentów z obszarów wiejskich zajmujących się wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych – cechujących się najwyższą jakością, wytwarzanych zgodnie z tradycyjnymi i naturalnym metodami. Pokazaliśmy mieszkańcom obszarów wiejskich południowego Mazowsza poprzez organizację szkoleń i warsztatów (zarówno stacjonarnych i e-learningowych) – możliwości zakładania działalności polegających na produkcji produktów regionalnych, umożliwiliśmy im zdobyć wiedzę i kwalifikację podnoszącą ich umiejętności nie tylko w procesie wytwarzania i produkcji, ale również w budowaniu procesu marketingu produktu.

Informację na stronach ENRD znajdą Państwo pod adresem strony: https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/promoting-traditional-food-products-mazovia-region-poland_en

Europejski magazyn na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rural connections

Zachęcamy do lektury „Europejskiego magazynu na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich”. W tym numerze magazynu poświęcono dużo uwagi m.in. przebiegowi Konferencji Cork 2.0, która odbyła się w dniach 5–6 września 2016 r. W artykule „Cork 2.0 pod lupą”, omówiono konferencję, przedstawiono główne przesłania z czterech sesji warsztatów (poświęconych wzrostowi, środowisku, innowacyjności i witalności) oraz zaprezentowano Deklarację Cork 2.0 w całości.

Europejski magazyn na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich Pobierz

Szkolenie językowe dla osób 50+ w ramach projektu EFS

Plakat Rozwoj Umiejetnosci językowych kluczem do rynku pracy

W ramach kursu każda grupa realizuje 120 godzin lekcyjnych na różnych poziomach zaawansowania.
Zajęcia będą się odbywały na terenie gminy, w której uzbiera się grupa.

Na chwilę obecną poszukiwane sa osoby, które:

 • Ukończyły 50 lat
 • Zamieszkują tereny wiejskie (sprawdzane na podstawie adresu podanego w formularzu zgłoszeniowych)
 • Mają wykształcenie maksymalnie średnie – matura (sprawdzane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym)
 • Nie korzystały z tożsamego szkolenia w latach 2013-2015 w ramach PO KL

Ilość miejsc jest ograniczona – w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie do projektu następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go do nas mailem na adres office@tchl.pl

Pobierz opis projektu