Żywność bezpośrednio od rolnika

Prezydent RP Andrzej Duda 2 grudnia podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

Celem ustawy jest stworzenie lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Ustawodawca wprowadził do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia pojęcie „rolniczy handel detaliczny”, definiując go jako handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Handel detaliczny zgodnie z rozporządzeniem oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego; określenie to obejmuje terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i podobne działania związane z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach i hurtownie. Handel detaliczny polega na zbywaniu konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002 (ostateczny konsument środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego), żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy powinny być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów oraz nie zagrażać bezpieczeństwu żywności i ochronie zdrowia publicznego. Warunkiem takiej działalności będzie prowadzenie dokumentacji umożliwiającej określenie ilości zbywanej żywności. Co do zasady ustawodawca przyjął, że rolniczy handel detaliczny nie może odbywać się z udziałem pośrednika.

Czytaj więcej

Źródło: wrp.pl

Konferencja dotycząca działania LEADER w ramach PROW 2014-2020

Zapraszamy na Konferencję dotyczącą działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2016 r. w Hotelu Ossa Congress & Spa ****, Ossa 1, 92-200 Rawa Mazowiecka.

Wyżywienie i zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem, w dniu 1-2 grudnia 2016 r., dla jednego przedstawiciela lokalnej grupy działania, oraz bezpłatne uczestnictwo, w tym wyżywienie (bez zakwaterowania) dla każdego kolejnego przedstawiciela lokalnej grupy działania zainteresowanego udziałem w Konferencji.

Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

Program konferencji

Rejestracja

Wizyta mazowieckich Lokalnych Grup Działania w GAL Pays Othe-Armance

Przedstawiciele mazowieckich Lokalnych Grup Działania realizując program wizyty studyjnej Innowacyjna Szampania w ojczyźnie, gdzie stworzono program Leader odwiedzili francuskie LGD (GAL). Spotkali się z GAL Pays Othe-Armance, która była gospodarzem spotkania, a także z GAL Côte des Bar oraz z GAL Parc naturel regional de la Foret d’Orient (GAL Pnrfo) i dziennikarzami lokalnej prasy. Spotkanie otworzył pan Yves FOURNIER – burmistrz Aix-en-Othe, prezes Wspólnoty Gmin Othe Aix i przewodniczący Petr Othe. Krótko scharakteryzował obszar, zaprezentował prelegentów, członków Komitetu programowego.

Działalność GAL Pays Othe-Armance przedstawił pan Marie-Francis Bemanana. Jest to grupa funkcjonująca na terenach rolniczych, 88 gmin (wspólnot). Liczba mieszkańców 30 631, gęstość zaludnienia 26 mieszkańców/km2

Obszar słynie ze znakomitego cydru, soków, kukurydzy bonduelle, sera chaourse. Istotny problem to starzejące się społeczeństwo.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleń e-learningowych w ramach projektu Mazowiecka Kuźnia Smaków.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych przygotowanych w ramach projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” które związane są z tematyką: Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich, Produkty tradycyjne i lokalne w systemach żywności wysokiej jakości, Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych, Papryka Przytycka, Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Dla 5 najaktywniejszych uczestników szkoleń przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt RTV/AGD).

W ramach szkoleń będą mogli Państwo zdobyć wiedzę w zakresie związanym z możliwością budowy silnej marki produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych. Pokażemy możliwości zakładania działalności polegających na produkcji i przetwórstwie produktów regionalnych w oparciu o zdrową żywność, która dziś cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Pokażemy w jaki sposób skutecznie promować markę swojego produkty. Projekt jak i oferowane w nim szkolenia proponują realizację działań związanych z rozwojem i aktywizacją rolników i producentów wytwarzających już „regionalne speciały” jak również osób które daną tematyką się nie zajmują, a chciałyby w ten sposób rozwijać swoją drogę zawodową. Może być to dla nich duża szansa rozwoju.

Formularz zgłoszeniowy do szkoleń dostępny jest pod adresem: http://elearning-szkolenia.eu/formularz7/index.html

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Inicjatywa ta oferuje szereg specjalistycznych zajęć szkoleniowych, warsztatów i szkoleń e-learningowych związanych z budowaniem silnej marki produktów tradycyjnych, regionalnych, producentów branży spożywczej, jak również z rozwojem mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcieliby podjąć działalność pozarolniczą związaną z produkcją zdrowej żywości.