Innowacyjna działalność przedsiębiorstw w sektorze rolno – spożywczym

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w seminarium „Innowacyjna działalność przedsiębiorstw w sektorze rolno – spożywczym”. Celem spotkania jest podniesienie świadomi, czym jest innowacyjność oraz jak przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej mogą skorzystać ze środków zewnętrznych wspomagających prowadzenie przez nich działalności badawczo-rozwojowej.

Miejsca spotkań: Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Agenda spotkania:
1. Rozpoczęcie spotkania, powitanie gości, przedstawienie celu spotkania
– Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
2. Co to jest innowacja (definicja, źródła innowacji) – Magdalena Klimczuk
-Kochańska – CLC EIT Food
3. Finansowanie działalności innowacyjnej:
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014
-2020
– Małgorzata Rudnicka – Wydział Innowacyjności i Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
b) Horyzont 2020
– Anna Maszewska – Krajowy Punkt Kontaktowy
4. Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego (grupy robocze)
– Małgorzata Rudnicka – Wydział Innowacyjności i Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
5. Prezentacja Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego – Park Spółdzielczy w Płońsku – Agata Sosińska – Prezes Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego – Park Spółdzielczy w Płońsku
6. Dobra praktyka innowacyjna (realizacja projektu B+R, wdrażanie innowacji) – Agata Sosińska – Prezes Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego
– Park Spółdzielczy w Płońsku
7. Zakończenie spotkania – Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Terminy spotkań:
23 maja – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Radomiu (sandra.wolczynska@mazovia.pl)

26 maja – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Płocku (oliwia.nowacka@mazovia.pl)

30 maja – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Siedlcach (beata.lugowska@mazovia.pl)

6 czerwca – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Ostrołęce (marta.debek@mazovia.pl)

12 czerwca – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Ciechanowie (robert.lewandowski@mazovia.pl)

19 czerwca – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie (monika.tchorznicka@mazovia.pl)

Nowoczesne techniki sprzedaży – konferencja

NTS_radom_25052017_eveneaavatar
W czasie konferencji „Nowoczesne Techniki Sprzedaży” poznasz wszelkie wskazówki, techniki i narzędzia do tego, aby przenieść swoje wyniki sprzedażowe na wyższy poziom. Jeśli tylko z nich skorzystasz, gwarantuje Ci to drogę do sukcesu!
 
Umiejętność sprzedaży jest aktualnie najczęściej poszukiwaną kompetencją wśród pracowników. Przecież sukces każdego biznesu zależy właśnie od wyników sprzedaży. Nie możesz sobie pozwolić na to, aby się nie rozwijać i pozostać z tyłu.
 
Trudne czasy na rynku, internetowa walka cenowa, sceptycznie nastawieni klienci – to właśnie najczęstsze wymówki, które ograniczają osiągnięcie przez Ciebie lepszych wyników sprzedażowych. Pamiętaj, że najlepsi sprzedawcy osiągają doskonałe rezultaty niezależnie od zmiennego środowiska . Ich sukces zależy głównie od umiejętności porzucenia chaotycznego działania i skoncentrowania się na tym, co naprawdę działa.
 
W Trakcie trwania konferencji dowiesz się jak:

– Jak stworzyć strategię, która pozwoli Ci zamienić obojętnych ludzi w klientów.
– Jak wypracować kompromis między e-commerce a tradycyjną sprzedażą.
– Jak zadawać pytania klientowi, aby skutecznie otworzyć proces sprzedaży.
– Jak nie kończyć rozmowy z klientem na etapie „pomyślę o tym”.
– Jak uzyskać powtórne zakupy dzięki systemowi rekomendacji.
– Jak wykorzystać media społecznościowe do zwiększenia wyników Twoje sprzedaży.
 
Poznanie Strategii Nowoczesnej Sprzedaży pozwoli Ci o krok wyprzedzić myślenie Twojego klienta o jego potrzebach. Będziesz mógł go zaskoczyć i dzięki efektowi „WOW” zwielokrotnić swoją sprzedaż.
 
Chcesz zarezerwować bilet?
Napisz: diana@psychologiawygladu.pl
 
Program oraz więcej informacji

Modernizacja i uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie procesu konsultacji przyszłej WRP przez wypełnienie ankiety „Modernizacja i uproszczenie wspólnej polityki rolnej”. Autor ankiety prosi o wskazywanie w ankiecie (jest kilka punktów, kiedy można to zrobić) na potrzebę i ważność podejścia LEADER/RLKS oraz podejścia oddolnego. W celu zakończenia ankiety należy załączyć na końcu deklaracji z Tartu.

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego weszła w życie.

 25 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do najważniejszych zmian należą m.in.: usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, a sądami rejestrowymi, doprecyzowanie zasad składania sprawozdań oraz terminu na złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla OPP.

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego poinformował, że ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 573) opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 17 marca 2017 r. weszła w życie w dniu 25 marca 2017 r.

Czytaj więcej

Przypominamy. Do 31 marca 2017 r. organizacje pozarządowe zobowiązane są złożenie CIT -8 w urzędzie skarbowym.

 Przypominamy organizacjom pozarządowym o obowiązku złożenia do dnia 31 marca każdego roku deklaracji podatkowej CIT-8 w urzędzie skarbowym. Złożenie CIT-8 w urzędzie skarbowym do 31 marca każdego roku to obowiązek wszystkich fundacji, stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, nawet jeśli np. utrzymują się tylko ze składek, drobnych darowizn, nie miały żadnych przychodów i kosztów w poprzednim roku.

Uwaga: 31 marca to termin obowiązujący organizacje pozarządowe, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (tak jest w przypadku większości organizacji). Jeśli rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy to organizacja sporządza CIT-8 odpowiednio do ostatniego dnia trzeciego miesiąca roku następującego po jej roku obrotowym.

Zachęcamy do sprawdzenia infografiki przygotowanej przez portal www.ngo.pl, który w przystępny sposób pokazuje nam informacje o ważnym obowiązku dla każdej organizacji pozarządowej.

Oddział Mazowiecki Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Z wielką przyjemnością Informujemy o powołaniu  Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jest to siódmy oddział Izby, a czwarty posiadający osobowość prawną. W spotkaniu założycielskim udział wzięli członkowie PIPRiL oraz firmy, które chcą wstąpić do Oddziału.

Wśród zaproszonych gości byli: dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, Prorektor UP-H w Siedlcach ds. Rozwoju; przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Daniel Łaga, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krzysztof Zaniewski (również z tego departamentu); Izabella Byszewska, prezes Zarządu PIPRiL. Po słowach powitania głos zabrała Izabella Byszewska prezentując cele, zadania i osiągnięcia Izby.

Po wyborze władz Oddziału Mazowieckiego, nowo wybrany jego prezes powiedział: Jestem przekonany, że nasze wspólne działanie w sposób zdecydowany podniesie na wyższą rangę produkty tradycyjne i regionalne Mazowsza oraz rozbuduje  świadomość społeczną co do ich wartości i wkładu w rozwój przedsiębiorczości i atrakcyjności kulturalno-turystycznej regionu i rozwinie dostępność tych produktów dla konsumentów.

Czytaj więcej